Loading...

Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

            
 

Exoneratiebeding voor hoveniers

Goederen verwerken die je niet geleverd hebt?

Een exoneratiebeding biedt mogelijk een oplossing. We krijgen van hoveniers met enige regelmaat de vraag of ze goederen moeten gaan verwerken, welke niet door hen zijn geleverd. En voor wie is dan het risico als deze goederen niet juist of beschadigd zijn?

Over het algemeen is het advies simpel: niet aan beginnen. Je voorkomt veel discussie, gedoe en een gang naar de rechter. 

Toch doen? Gebruik een exoneratiebeding

Er is wel een mogelijkheid om aansprakelijkheid voor schade aan materialen/planten uit te sluiten. Dit kan door middel van een ‘exoneratiebeding’. In een exoneratiebeding tekenen beide partijen voor het uitsluiten van aansprakelijkheid van de hovenier als het gaat om de gebruikte/verwerkte materialen en/of planten. Let wel: helemaal de aansprakelijkheid bij de klant leggen kan niet. De hovenier blijft aansprakelijk wanneer materialen onjuist worden verwerkt of wat hiermee samenhangt.

Belang algemene voorwaarden:

Het exoneratiebeding op gebruik van materialen en machines van derden staat in de algemene voorwaarden van TuinKeur artikel 18.9  (De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het aanleggen en/of verwerken van beplanting en/of goederen welke niet door hem zijn geleverd.)

Belangrijk is:

  1. De algemene voorwaarden moeten overhandigd worden aan de klant
  2. Het moet aantoonbaar zijn dat de algemene voorwaarden overhandigd zijn
  3. Op de offerte moet de vermelding van de overhandiging van de algemene voorwaarden daarom boven de handtekening van de klant staan (Algemene voorwaarden Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van TuinKeur van toepassing. Een exemplaar treft u aan in de bijlage behorende bij deze offerte.)

Aan de materialen wordt niets verdiend. Alleen de uren kunnen geschreven worden. Blijft dus de vraag: wil je hier echt wel aan beginnen? Dus ondanks dit beding, volg je gevoel en gebruik je gezonde verstand voordat je eraan begint. Een voorbeeld van een dergelijk beding is op te vragen bij TuinKeur: info@tuinkeur.nl.