TuinKeur. Elke tuin verdient een TuinKeur-hovenier.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

Wat te doen als ondernemer in de Corona Crisis?

Geachte ondernemers,

En zo maar opeens veranderde alles. We krijgen veel vragen van ondernemers uit de branche.

Wat te doen als hoveniers-ondernemers in de huidige Corona situatie? Natuurlijk ben ik geen expert, maar toch wil ik jullie de volgende adviezen en tips meegeven.

We werken buiten, in kleine groepjes. Het werk in de tuin kan naar mijns inziens doorgaan. We hebben namelijk nog geen zogeheten lockdown. Echter, een aantal voorzorgsmaatregelen zijn sowieso aan te bevelen.

Maatregel 1
Neem vooraf telefonisch contact op met die klanten waar je aan het werk wil gaan. Leg uit dat jullie vooralsnog aan het werk gaan met de volgende mededelingen:

  • Dat het team in de tuin geen contact opneemt/maakt met de relatie tijdens het werk,
  • Dat het team zijn eigen eten en drinken bij zich heeft en dit, gezien de omstandigheden, buiten dan wel in hun eigen bus nuttigt. Dus men hoeft het team niet te voorzien van het een en ander,
  • Voor wc en dergelijke zullen de Hoveniers gebruik maken van eigen faciliteiten,
  • Dat het team vooraf is geïnstrueerd over alle hygiënische voorzorgsmaatregelen.

Geeft een klant aan dat men het werk liever uitstelt dan hier akkoord mee gaan.

Maatregel 2
Laat het team zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klus gaan.

Maatregel 3
Er zijn wellicht collega’s die schoolgaande kinderen hebben en dus hier vrij voor vragen. Hoe doe je dat als werkgever?

  • Collega’s kunnen wellicht uren tegoed opnemen wat nog resteert,
  • Men kan een snipperdag/uren opnemen die in de toekomst gecompenseerd gaat worden met extra uren in het seizoen,
  • Overleg met elkaar.

Maatregel 4
Werknemers met ziekteverschijnselen direct naar huis laten gaan. Ziek melden via de gebruikelijke manier.

Maatregel 5
Bij lopende offertes, gesprekken inzake ontwerpen en inrichtingen contact opnemen met de klant. Het is sowieso een mogelijkheid om de diverse stukken af te geven aan de klant en vervolgens telefonisch een en ander toe te lichten.

Facebook
Op het Facebook kanaal van TuinKeur hebben wij een bericht geplaatst, bestemd voor consumenten, over hoe hoveniers om kunnen gaan met Corona. Een link ernaar vind je hier.

Advies
Ik ben me ervan bewust dat bovenstaande adviezen zijn vanuit ‘ Handelen met Gezond Verstand’. Het is daarom verstandig om officiële kanalen te volgen voor adviezen.

Van onze kant zullen we indien nodig tijdig updates geven. Vragen zijn welkom per mail of app. Ons kantoor en team is bereikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Jelle Westra
Directeur TuinKeur