TuinKeur. Elke tuin verdient een TuinKeur-hovenier.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

Spoed achter onduidelijkheid gebruik bestrijdingsmiddelen

Staatssecretaris van Veldhoven heeft op 18 december de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd om met een wetsvoorstel duidelijkheid te creëren rondom het professioneel gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Zoals in eerdere berichtgeving is aangegeven is in een procedure bij het Gerechtshof Den Haag gebleken dat het verbod door het ontbreken van ‘een wettelijke grondslag’ is opgeheven. De ontstane situatie leidde tot veel onrust en vragen in de Groene branche.

Met een nieuw wetsvoorstel wil de staatssecretaris niet alleen het verbod op professioneel gebruik herstellen maar bovendien bekijken of ook particulier gebruik van chemische middelen in de tuin kan worden verboden.

In de bijgevoegde link de brief van de Staatsecretaris van Veldhoven.

Logo als vlagschip