Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
Wij zijn vanaf 24 december tot 3 januari gesloten. TuinKeur wenst iedereen een fijne dagen en een goed en gezond 2022!
 

Afgelopen week maakte Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bekend dat er een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd in de Wet werk en zekerheid (Wwz).
Sinds de invoering van de Wwz is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Eén van deze wijzigingen betreft de mogelijkheid om bij cao een uitzondering te maken op de ketenbepaling. De wijziging betreft de verkorting van de tussenpoos van zes naar maximaal drie maanden. Diverse hoveniers namen eind vorige week contact met ons op om te vragen of deze wijziging ook voor hoveniers kan worden toegepast.

In het principeakkoord van de cao voor het Hoveniersbedrijf van 12 april is te lezen dat voor ‘een aantal specifieke functies’ een uitzondering op de ketenregeling wordt gemaakt.

Mogen we er nu vanuit gaan dat de gewijzigde ketenbepaling ook voor de hovenier gaat gelden? Wij denken van niet: harde voorwaarde van de wetgever is dat de wijziging toepasbaar is voor werknemers ‘die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen’. We kunnen stellen dat dit gemiddeld genomen niet aan de orde is bij hovenierswerkzaamheden. Overigens spreken de cao-partijen van ‘een aantal specifieke functies’ die in de nieuwe cao nader omschreven zullen worden. We houden u op de hoogte!

01030506

© Copyright 2020 TuinKeur