Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
         
 
Home » Uncategorized » Verandering in wetgeving flexibele arbeid op komst

Verandering in wetgeving flexibele arbeid op komst

 

Onlangs vroeg een hovenier ons naar de afwijkende ketenbepaling van arbeidsovereenkomsten in de hoveniersbranche. Ofwel hoe vaak mag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde worden verlengd voordat deze moet worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

 

Huidige regelgeving en CAO

De huidige regelgeving schrijft voor dat er maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden aangeboden voordat de arbeidsovereenkomst moet worden verlengd voor onbepaalde tijd. De totale duur van de arbeidsovereenkomst(en) is drie jaar. Om de keten van arbeidsovereenkomsten te doorbreken moet de tussenpoos minimaal drie maanden zijn. Na deze drie maanden kunnen er opnieuw drie arbeidsovereenkomsten worden aangeboden.

 

De CAO voor het hoveniersbedrijf wijkt hier echter van af. Artikel 8, lid 3 schrijft voor dat de bovengenoemde drie maanden slechts ‘meer dan één maand’ hoeven te zijn. Ofwel na één maand en één dag begint de keten van drie opeenvolgende arbeidsovereenkomsten opnieuw.

 

Nieuwe regelgeving op komst

Op dit moment is het wetsvoorstel ‘werk en zekerheid’ bij de Tweede Kamer ingediend. Onderdeel van dit wetsvoorstel is dat van bepalingen in het Burgerlijk Wetboek niet zomaar meer van af kan worden geweken. Van het betreffende wetsartikel van ‘drie overeenkomsten/drie jaar’ (artikel 7:668a BW) kan alleen worden afgeweken wanneer het een uitzendovereenkomsten betreft of indien de ‘intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist’. De vraag is echter of de hoveniersbranche kan worden aangemerkt als een bedrijfstak waar de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist. Inmiddels is al kenbaar dat de horeca niet aan deze voorwaarde voldoet en het profvoetbal bijvoorbeeld wel. De situatie inschattend zal de hoveniersbranche er waarschijnlijk niet onder gaan vallen.

 

Het nieuwe wetsvoorstel omvat verder dat er nog steeds drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd mogen worden verstrekt door de werkgever. Verschil is de totale periode. Deze gaat van 36 maanden naar 24 maanden. Daar komt bij dat de tussenpoos waarbinnen contracten als opeenvolgend worden gezien, wordt verlengd van 3 naar 6 maanden. Hier kan bij CAO niet meer van worden afgeweken. Het huidige lid 3 van artikel 8 van de CAO voor hoveniers zal dus straks op grond van de wet niet meer zijn toegestaan. Dit betekent dat enkel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd die elkaar opvolgen met tussenpozen van meer dan 6 maanden, niet meetellen bij de vaststelling of er sprake is van een keten van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten.

 

Wanneer de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist of wanneer er sprake is van een uitzendovereenkomst (zie ook bovenstaand) dan kan de maximale periode worden verhoogd naar vier jaar en het aantal overeenkomsten naar zes.

 

Kanttekening is dat het wetsvoorstel nog door zowel Tweede als Eerste kamer moet worden goedgekeurd.

01030506

© Copyright 2020 TuinKeur