Loading...

Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
         
 

Wet werk en zekerheid en 1 juli: wat moet u weten?

Zoals u wellicht inmiddels weet hebben we sinds dit jaar te maken met de Wet werk en zekerheid. 1 juli: een belangrijke datum voor deze wet die snel dichterbij komt. Daarom kort de belangrijkste wetswijzigingen waar we vanaf 1 juli mee te maken krijgen. 

Verandering ketenbepaling

Flexibele werknemers krijgen na 1 juli aanspraak op een vaste baan na twee dienstjaren (was drie). Tijdelijke overeenkomsten worden als opeenvolgend gezien als zij elkaar met een tussenpoos van zes maanden of minder opvolgen (was drie maanden). Uitzondering zijn er voor bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten in het kader van een BBL-opleiding of als het een overeenkomst betreft met een werknemer jonger dan achttien jaar die maximaal twaalf uren per week werkt.

Voor wat betreft bovenstaande geldt dat de cao voor het Hoveniersbedrijf tot einde looptijd (29 februari 2016) leidend is. Dit betekent dat tot deze datum overeenkomsten kunnen worden verlengd conform artikel 10 van de cao (minimum tussenpoos meer dan één maand is geen keten).

Route voor ontslag kan niet meer zelf worden gekozen

Vanaf 1 juli 2015 bepaalt de reden van ontslag de te volgen route:

  • Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid gaat via het UWV.
  • Ontslag om een andere reden gaat via de kantonrechter.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

Vanaf 1 juli hebben alle werknemers onder bepaalde voorwaarden recht op een transitievergoeding. Voorwaarden zijn:

  • De werknemer dient minimaal twee jaar in dienst te zijn geweest.
  • De arbeidsovereenkomst is op initiatief van de werkgever beëindigd.

De vergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband. Basisregel is 1/3 maandsalaris per dienstjaar en 1/2 maandsalaris per dienstjaar dat de werknemer langer dan tien jaar in dienst is.

De volgende wijzigingen zijn per 1 januari al doorgevoerd:

  • Aanzegtermijn tijdelijke arbeidsovereenkomst.
  • Proeftijd afhankelijk van duur overeenkomst, bij zes maanden of minder sowieso geen proeftijd meer mogelijk.
  • Concurrentiebeding in tijdelijke overeenkomst niet meer mogelijk.
  • Tot slot zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd die de positie voor zowel uitzendkrachten, oproepkrachten als payrollmedewerkers versterken.

Meer informatie? Bel of e-mail gerust!

Jarno Beugeling

tuinkeur_jarno_beugeling