Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
Wij zijn vanaf 24 december tot 3 januari gesloten. TuinKeur wenst iedereen een fijne dagen en een goed en gezond 2022!
 

ZZP contracten

Dit nieuws liet menig ondernemer de wenkbrauwen fronsen. In een artikel werd uitgelegd dat de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) een verstrekkend besluit had genomen dat ook gevolgen zou hebben voor ZZP’ers. 

Aangezien er in onze branche regelmatig wordt samengewerkt met ZZP’ers vraagt dit nieuws toch wel om verdere onderbouwing. De strekking van het artikel was dat de aard van het werk bepaalt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en niet gemaakte afspraken tussen twee partijen.

Wat betekent dit voor ZZP’ers? 
Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. 

Uit de verdere uitwerking en verdieping van dit artikel bleek het volgende. De aard van het werk is bepalend is voor het feitelijke werk en niet de gemaakte afspraken.  

Met als belangrijke kanttekening dat het de flexwerker is die aandringt op een vast contract! Als deze aangeeft dat de voorkeur wordt gegeven aan een vaste baan in plaats van als ingehuurde zelfstandige lijkt deze uitspraak de aanspraak op die vaste baan te onderbouwen. Een reactie van het FNV was dan ook: ‘deze uitspraak kan gevolgen hebben voor werknemers die nu als zelfstandige worden gekwalificeerd’. 

Echter. Als een persoon juist als ZZP’er, dus als zelfstandige wil werken, heeft het geen gevolgen. Wel wordt duidelijk het belang van een goede vastlegging van de gemaakte afspraken tussen partijen middels een zogenaamde modelovereenkomst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/modelovereenkomsten

Vooral dit laatste is van belang. De fiscus controleert of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Mocht er sprake zijn van een verkapte arbeidsrelatie dan kan de fiscus correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen opleggen. De fiscus geeft vooraf aanwijzingen om een en ander aan te passen, hier krijg je drie maanden voor. In de praktijk van nu betekent dit dat je uitstel krijgt tot 1 januari 2021. Het kabinet wil op deze datum een nieuwe wet- en regelgeving invoeren die de “Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties” vervangt. 

We houden jullie op de hoogte hoe dat er uit gaat zien en wat dat betekent voor onze branche.  

Lees ook…

actueel folder

Prijsindexatie 2022

actueel folder

Eindejaarstips

actueel folder

Wat verdien je?

actueel folder

Regiobijeenkomsten

actueel folder

VAKANTIE

actueel folder

Spam berichten

actueel folder

Pensioen

actueel folder

Werkkostenregeling

 

01030506

© Copyright 2020 TuinKeur