Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
Wij zijn vanaf 24 december tot 3 januari gesloten. TuinKeur wenst iedereen een fijne dagen en een goed en gezond 2022!
 

ZZP contracten

Dit nieuws liet menig ondernemer de wenkbrauwen fronsen. In een artikel werd uitgelegd dat de Hoge Raad (ons hoogste rechtscollege) een verstrekkend besluit had genomen dat ook gevolgen zou hebben voor ZZP’ers. 

Aangezien er in onze branche regelmatig wordt samengewerkt met ZZP’ers vraagt dit nieuws toch wel om verdere onderbouwing. De strekking van het artikel was dat de aard van het werk bepaalt of er sprake is van een arbeidsovereenkomst en niet gemaakte afspraken tussen twee partijen.

Wat betekent dit voor ZZP’ers? 
Gelukkig wordt de soep niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. 

Uit de verdere uitwerking en verdieping van dit artikel bleek het volgende. De aard van het werk is bepalend is voor het feitelijke werk en niet de gemaakte afspraken.  

Met als belangrijke kanttekening dat het de flexwerker is die aandringt op een vast contract! Als deze aangeeft dat de voorkeur wordt gegeven aan een vaste baan in plaats van als ingehuurde zelfstandige lijkt deze uitspraak de aanspraak op die vaste baan te onderbouwen. Een reactie van het FNV was dan ook: ‘deze uitspraak kan gevolgen hebben voor werknemers die nu als zelfstandige worden gekwalificeerd’. 

Echter. Als een persoon juist als ZZP’er, dus als zelfstandige wil werken, heeft het geen gevolgen. Wel wordt duidelijk het belang van een goede vastlegging van de gemaakte afspraken tussen partijen middels een zogenaamde modelovereenkomst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/modelovereenkomsten

Vooral dit laatste is van belang. De fiscus controleert of er geen sprake is van schijnzelfstandigheid. Mocht er sprake zijn van een verkapte arbeidsrelatie dan kan de fiscus correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen opleggen. De fiscus geeft vooraf aanwijzingen om een en ander aan te passen, hier krijg je drie maanden voor. In de praktijk van nu betekent dit dat je uitstel krijgt tot 1 januari 2021. Het kabinet wil op deze datum een nieuwe wet- en regelgeving invoeren die de “Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties” vervangt. 

We houden jullie op de hoogte hoe dat er uit gaat zien en wat dat betekent voor onze branche.  

Lees ook…

Zzp’er niet zonder risico
Impressie workshopavond TuinKeur 2022
Grote verschillen cijfers en bedrijfsresultaten 2021
Terugblik Klantendag 2022
Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022
Bedrijfsresultaat heeft direct te maken met kwaliteit en andersom
Zeer voordelige software voor hoveniers!
TuinKeur: klankbord voor de ondernemende hovenier
Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?
Personeel: Aanbod, opleiding en begeleiding in de hoveniersbranche.
Tarieven voorbereiden op 2022!
Prijsindexatie 2022
Eindejaarstips
Offerte hanteren of werkelijk gemaakte uren?
Stress en Kwalitijd
Website nog actueel?
Wat verdien je?
Regiobijeenkomsten
Personeelstekort in de hoveniersbranche
Ontwikkeling tarieven
Verplichte registratie voertuigen en materieel Groene sector
Interview hovenier: HOVENIERSBEDRIJF B.A.R.T.
Keuzestress
Klantendag TuinKeur
TuinKeur geef gastles op Curio praktijkschool
VAKANTIE
Tuin & Park Expo verplaatst naar 2023
Spam berichten
Communicatie functie beschikbaar binnen CannonWorks
Formulier functioneringsgesprek
2021 topjaar?
Wanneer?!
Aanpassen prijzen 2021
Spoed achter onduidelijkheid gebruik bestrijdingsmiddelen
Uit de WhatsAppgroep – Spammail
Pensioen
Werkkostenregeling
 

01030506

© Copyright 2020 TuinKeur