Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
         
 

Lonen omhoog per 1 november

Cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst en het is een schriftelijke overeenkomst over arbeidsvoorwaarden zoals loon, toeslagen, betaling overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn en pensioen.  

Ook de hovenierssector kent een cao. De cao voor hoveniers is algemeen verbindend verklaard (avv). Dit betekent dat het toepassen van de cao voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfstak verplicht is! 

In mei van dit jaar hebben de sociale partners nog besloten dat de lopende cao, van 1 juli 2018 tot 1 juli 2020, eenmalig ongewijzigd wordt verlengd voor een jaar. Dit in verband met het coronavirus.  

Onlangs is door de cao partners besloten dat per 1 november de salarissen met 1% stijgen. Vergeet dus niet deze aanpassing tijdig door te voeren. 

Personeel in de hovenierssector is schaars. Niet voor niets staat ‘hovenier’ in de lijst van meest kansrijke beroepen op dit moment. Een arbeidsmarkt zonder een cao zou zorgen voor oneerlijke concurrentie op de arbeidsvoorwaarden. Dit zou de werving van personeel nóg moeilijker maken. 

Het is juist daarom dat we als TuinKeur een goede cao ondersteunen. 

Lees ook…

cao-jaarurenmodel folder

Eenmalige uitkering

cao-jaarurenmodel folder

Nieuwe CAO

cao-jaarurenmodel folder

Cao en jaarurenmodel voor hoveniers

cao-jaarurenmodel folder

Jaarurenmodel: bron van vragen

cao-jaarurenmodel folder

Niet werken en toch geld verdienen

cao-jaarurenmodel folder

Investeringskorting BIK

cao-jaarurenmodel folder

Hoe gebruik je het jaarurenmodel?

cao-jaarurenmodel folder

Handboek functiewaardering beschikbaar

 

01030506

© Copyright 2020 TuinKeur