Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
Wij zijn vanaf 24 december tot 3 januari gesloten. TuinKeur wenst iedereen een fijne dagen en een goed en gezond 2022!
 
Eenmalige uitkering

Zit er nog loonsstijging in voor mij?

Regelmatig weten hoveniers ons te vinden met vragen over loonstijging van hun werknemers. Vooropgesteld, we hebben het in de branche gemiddeld goed voor met ons personeel. Toch komt de vraag om een loonstijging vaak bij het personeel vandaan.

Cao

Wanneer je het eenmaal eens bent geworden over het salaris van je nieuwe werknemer dan is het meestal voorlopig geen gespreksonderwerp meer. Na, soms, enkele jaren klopt de werknemer bij je op de deur. ‘Hoe zit dat eigenlijk met mijn salaris? Zit er nog een loonstijging in?’ Zoals hierboven al gesteld, we hebben het goed voor met ons personeel en willen ze niet tekort doen. Toch ben je te laat in actie gekomen als je deze vraag krijgt!

De cao omschrijft namelijk duidelijk dat de vak-volwassene (vanaf 21 jaar) jaarlijks recht heeft op een extra periodiek mits hij/zij ten minste zes maanden in dienst is. De jaarlijkse stijging van een periodiek stopt wanneer hij/zij het maximum van zijn loonschaal heeft bereikt. Soms denkt de salarisadministrateur hier in mee, praktijk is echter dat dit vaak vergeten wordt.

Zit er nog loonsstijging in voor mij?

Los van het recht op stijging van een jaarlijkse periodiek zou je als ondernemer nog meer moeten anticiperen. Doe dit door met regelmaat, bijvoorbeeld eens per jaar, in gesprek te gaan met je werknemer(s). Hierbij gaat het niet alleen om te bepalen wat je werknemer wel of niet wil. Het is vooral van belang te bepalen hoe je je eigen bedrijf in de toekomst ziet, welke capaciteiten (personeel) je hiervoor nodig hebt en hoe je dit al dan niet in kunt vullen met je bestaande personeel.

Door je personeel te betrekken bij jouw toekomstplannen kun je ook een eerlijk verhaal vertellen: welke rol zie je nu en in de toekomst weggelegd voor je werknemer(s)? Vanzelfsprekend komt het financiële plaatje hierna.

Marktwerking

Menig hovenier ervaart momenteel verloop in zijn personeelsbestand. Werknemers beginnen voor zichzelf of kunnen verder groeien (in functie of salaris) bij een andere werkgever. Marktwerking maakt het hebben en houden van betrokken personeel (nog) belangrijker. Toch is het, hoe lastig soms, belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Mede ingegeven door je eigen toekomstvisie en een eerlijke verhaal naar je personeel bereik je vaak het meeste!

Meer weten? Bijvoorbeeld over geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof? Klik hieronder.

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Meer weten over de cao en bijzondere verlofdagen? Klik hieronder.

Bijzondere dagen en cao, hoe zit dat ook alweer?

Vragen over salariëring of inschaling van personeel? Bel of e-mail gerust!

Bron: https://www.hortipoint.nl/

 

01030506

© Copyright 2020 TuinKeur