Welkom bij TuinKeur: hét keurmerk voor hoveniers

         
Wij zijn vanaf 24 december tot 3 januari gesloten. TuinKeur wenst iedereen een fijne dagen en een goed en gezond 2022!
 

 

Eén Europese privacy wetgeving, wat moet je hiermee?

Op 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG geldt voor alle bedrijven die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen. Als hovenier krijg je er daarom ook mee te maken: denk aan het versturen van een offerte, factuur of (digitale) nieuwsbrief. In dit artikel proberen we met diverse vragen duidelijkheid voor jouw te scheppen in de materie.

1. Waarom AVG?

De AVG is een Europese wet die in Nederland de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. De Europese Unie heeft hiermee tot doel om burgers in hun privacy te beschermen als het gaat om dataverzameling (en -misbruik) door dataverzamelaars. Recent voorbeeld hiervan zijn alle ontwikkelingen omtrent Facebook en hun privacyschandaal. Ten opzichte van de oude regelgeving zorgt de AVG onder andere voor uitbreiding van privacyrechten en meer verantwoordelijkheden voor bedrijven die persoonsgegevens verzamelen.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens vallen natuurlijk namen, adressen, telefoonnummers en e-mailadressen. De KvK-gegevens van eenmanszaken en VOF’s zijn meestal ook persoonsgegevens. Nieuw ten opzichte van de oude regelgeving is dat bijvoorbeeld een zakelijk e-mailadres vanaf heden ook een ‘persoonsgegeven’ is.

3. Hoe verkrijg je toestemming voor het verzamelen van persoonsgegevens?

Voorop staat dat er een bewuste handeling van je (potentiële) klant nodig is. Een vakje voor toestemming mag bijvoorbeeld niet alvast worden aangekruist. Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld als daar een zogenaamde ‘grondslag’ uit de AVG voor gebruikt kan worden. Grondslagen zijn bijvoorbeeld een wettelijke verplichting (gegevens die bijvoorbeeld moeten verstrekt aan de Belastingdienst) of een ‘vitaal’ belang.  De belangrijkste grondslagen op basis waarvan jij als hovenier persoonsgegevens zou kunnen verzamelen zijn:

  • Toestemming
    Het gaat hier bijvoorbeeld de inschrijving van een nieuwsbrief of het offertegesprek waar je om toestemming vraagt om (persoons)gegevens op te slaan.
  • Overeenkomst
    Diverse persoonsgegevens kunnen nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Bij elke grondslag is het van belang goed te kunnen onderbouwen waarom de informatieverkrijging juist op deze grondslag is gebaseerd. Als ondernemer heb je hierin een verantwoordingsplicht.

4. Hoe zit het met de informatieplicht onder de AVG?

Onder de AVG ben je verplicht om zowel nieuwe als bestaande klanten duidelijk te informeren over wat je met hun persoonsgegevens doet. Een (online) privacyverklaring is de meest handige manier om hieraan te voldoen. In de privacyverklaring dient onder andere te staan welk doel de gegevensvastlegging heeft en hoe lang je gegevens bewaart. Via deze link (initiatief van Ministerie van Economische zaken en Klimaat) is via een stappenplan een basis privacyverklaring op te stellen.

5. ‘Privacy by design’ en ‘privacy by default’: wat is dat?

Het zijn twee beginselen uit de AVG die inhouden dat er enerzijds niet meer gegevens worden verzameld dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Anderzijds betekent het dat je technische en organisatorische maatregelen moet nemen dat je standaard alleen persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel. Denk bij dit laatste aan een standaard aangevinkte optie niet meer wordt toegepast of bij het abonneren op een nieuwsbrief niet om meer gegevens wordt gevraagd dan strikt noodzakelijk.

6. AVG in mijn bedrijf: hoe nu verder?

Via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een handige tool beschikbaar. Met deze ‘AVG-Regelhulp’ doorloop je tien stappen en krijg je een beeld van de actiepunten binnen jouw bedrijf. De tool is te bereiken via deze link.

Tot slot

De AVG: het is een veelomvattende nieuwe regeling waar iedere ondernemer, in meer of mindere mate, mee te maken krijgt. Toegegeven: het is geen dagelijkse kost en je moet er even voor zitten, maar… Afgezien van de mogelijke boetes in het kader van de handhaving is het vooral van belang om een en ander voor elkaar te hebben voor je (potentiële) klant. Hiermee heb je een antwoord op je kritische klant, geef je aan dat je hem of haar serieus neemt en toon je daarmee aan dat je op dit vlak ook een professioneel bedrijf bent!

In eerste instantie lijkt de AVR complex, een verdieping leert dat het in de praktijk voor menig hoveniersbedrijf meevalt. Mocht je er niet goed uit komen? Bel me gerust om de AVG voor jouw bedrijf te bespreken en te bepalen welke stappen je zou moeten volgen.

01030506

© Copyright 2020 TuinKeur