Hoveniersbedrijf Festina Lente

De naam Festina Lente is een deel van het eeuwenoud gezegde `Festina lente, sed festina’ met de Nederlandse betekenis ‘ Haast u langzaam, doch haast u. Eén van de eerste mensen waarvan bekend is dat hij Festina lente als zijn motto gebruikte, was de Romeinse Keizer Augustus (63 voor Christus tot 14 na Christus) De betekenis staat voor het rijpen van de mens. De mens rijpt door groei, waarbij de snelheid van handelen en geduld, roekeloosheid en zelfbeheersing in gelijke mate zijn ontwikkeld.

`Festina lente sed festina’ is eveneens het motto van Egbert Dijkstra , eigenaar en oprichter van Festina Lente Hoveniers in Koudum. Toen hij in 2001 het hoveniersbedrijf oprichtte kwam de aanleg van tuinen steeds vaker in programma’s op de televisie. Hierbij werden tuin totaal vol geplant om een mooi tv-plaatje te creëren. Dit is echter zeer slecht voor de beplanting. De filosofie van Egbert is dan ook dat beplanting in een tuin de tijd en ruimte moet krijgen die het nodig heeft om tot volledige wasdom te komen.

De hoveniers van Festina Lente zijn dan ook niet alleen vakbekwaam, maar ook gediplomeerd. Egbert Dijkstra per 15 juli 1999 afgestudeerd hovenier aan de Middelbare Tuinbouwschool te Frederiksoord, en Mathijs Simon de Bruin per 2015 aan Nordwin College te Leeuwarden. U kunt er dus vanuit gaan dat onze hoveniers u te allen tijde goed kunnen adviseren. Niet alleen al het gaat om bestrating of andere tuinproducten, maar zeker ook omtrent de groeiplaats voor uw beplanting.Wat klanten over Hoveniersbedrijf Festina Lente zeggen