Exoneratiebeding voor hoveniers

 

Goederen verwerken die je niet geleverd hebt?

We krijgen van hoveniers met enige regelmaat de vraag of ze goederen moeten gaan verwerken, die niet door hen zijn geleverd. Hoe ga je daar mee om? Voor wie is het risico als deze goederen niet juist of beschadigd zijn? Welke risico’s zijn er als je deze klussen toch aanvaardt?

Over het algemeen is het advies simpel: niet aan beginnen. Je voorkomt veel discussie, gedoe en mogelijk zelfs een gang naar de rechter. Besluit je toch het voorgelegde project aan te nemen? Een exoneratiebeding voor hoveniers biedt mogelijk een oplossing.

Aansprakelijkheid uitsluiten.

Je kunt namelijk de aansprakelijkheid voor schade aan materialen en/of planten uitsluiten. Dit kan door middel van een exoneratiebeding. In een exoneratiebeding voor hoveniers tekenen beide partijen voor het uitsluiten van aansprakelijkheid van de hovenier als het gaat om de gebruikte/verwerkte materialen en/of planten. Let wel: helemaal de aansprakelijkheid bij de klant leggen kan niet. De hovenier blijft aansprakelijk wanneer materialen onjuist worden verwerkt of iets wat hiermee samenhangt.

Belang algemene voorwaarden.

Het exoneratiebeding voor hoveniers op gebruik van materialen en machines van derden staat in de algemene voorwaarden van TuinKeur artikel 18.9  (De ondernemer is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade voortvloeiende uit het aanleggen en/of verwerken van beplanting en/of goederen welke niet door hem zijn geleverd.)

Belangrijke hierbij is wel dat

  1. De algemene voorwaarden overhandigd moeten zijn aan de klant
  2. Aantoonbaar moet zijn dat de algemene voorwaarden overhandigd zijn
  3. Op de offerte de vermelding van de overhandiging van de algemene voorwaarden boven de handtekening van de klant staat. (Algemene voorwaarden. Op al onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van TuinKeur van toepassing. Een exemplaar treft u aan in de bijlage behorende bij deze offerte.)

Aan de materialen verdien je echter niets. Alleen de uren kunnen gefactureerd worden. Blijft dus de vraag: wil je hier als hovenier echt wel aan beginnen? Ondanks het beding: volg je gevoel en gebruik je gezonde verstand voordat je aan dergelijke klussen begint.

 

Meer informatie:

Wil je de algemene voorwaarden inzien die TuinKeur hanteert voor zijn leden? https://tuinkeur.nl/wp-content/uploads/2019/04/Algemene-voorwaarden-TuinKeur-16-1-2017.pdf

Meer lezen over de juridische achtergrond van het exoneratiebeding? https://www.wetrecht.nl/exoneratiebeding-aansprakelijkheid-uitsluiten/