Planten op erfafscheiding: hoe zit dat ook al weer?

In de praktijk zien we nog wel eens wat strubbelingen wanneer het gaat om het planten van hagen of bomen op of in de nabijheid van de erfafscheiding. Meest voorkomend is dat een heg wordt geplant op de erfafscheiding zonder overleg met de buren.

Met welke basisregels moeten we rekening houden?

Bij het plaatsen van hagen op de erfafscheiding is basisregel dat een en ander altijd in overleg met buren gebeurt. Vindt er geen overleg plaats dan dient de heg minimaal 50 cm. van de erfgrens te staan. Voor bomen geldt de afstand van twee meter. Bij een erfafscheiding hoger dan twee meter ben je omgevingsvergunniningplichtig.

Let op: De wetgever heeft ‘bewust’ ruimte gelaten voor lagere overheden (bijvoorbeeld gemeentes) om afwijkingen te formuleren ten aanzien van bovenstaande ruimtes. In een gemeentelijke verordening bijvoorbeeld kunnen de genoemde afstanden nihil zijn.

Kijk ook eens op www.omgevingsloket.nl voor meer/uitgebreide informatie. Tevens is op deze website te checken of je vergunningplichtig bent.