Een tuinklus uit laten voeren, dat doe je niet zo vaak. Daarbij kan het gebeuren dat er door meerwerk, gewijzigde inzichten of derden situaties voorkomen die we niet voorzien hadden. Dat levert soms afwijkende meningen op tussen opdrachtgever en hovenier. Hoe vervelend dat ook is, vaak blijkt er in de praktijk wel een oplossing mogelijk. Tuinkeur lost klachten op door te luisteren, er op een professionele manier naar te kijken en te bemiddelen.

 

Plan van aanpak bij geschil met hovenier.

 

De procedure voor het in behandeling nemen van een klacht, die (vaak telefonisch of per mail) binnenkomt is als volgt. We nemen zo snel mogelijk contact op met de consument voor een toelichting. In dit gesprek luisteren we naar het verhaal. Vervolgens vragen we de klant om ons alle communicatie met de desbetreffende hovenier toe te sturen. Te denken valt dan aan offerte, eventuele mails, whatsapp berichten etc. We willen graag duidelijk in beeld hebben hoe de onderlinge communicatie was.

 

Verslaglegging verzamelen.

In afwachting van de dossierinhoud nemen we contact op met de desbetreffende hovenier. We informeren hem over de klacht en vragen ook hem alle communicatie die er tot nu toe is geweest naar ons toe te sturen. Zo krijgen we een beeld van wat er is besproken tussen partijen. De hovenier, die nu TuinKeur heeft ingeschakeld, verzoeken we geen contact op te nemen met desbetreffende consument en het aan ons te laten. Zo voorkom je dat situaties verder escaleren.

 

Geschil met hovenier opgelost!

Zodra we de stukken van hovenier en consument binnen zijn gaat onze bemiddelaar aan de slag. Hij zal de documenten beoordelen op inhoud en juridische grond. Door zijn ervaring in het hoveniersvak heeft hij autoriteit verworven. Dat rechtvaardigt een gegrond advies. Het is altijd verassend om te zien dat door bemiddeling en overleg ruim 90% van de klachten op te lossen is. Met behoud van de relatie over en weer! En daar gaat het immers om: niet de klacht is het probleem maar de manier waarop het wordt aangepakt en opgelost.

Heb jij als hovenier/ondernemer vragen? Kom je er samen met een klant niet uit? Neem gerust vooraf contact op met Lieuwe om te overleggen hoe je een bepaalde situatie kunt aanvliegen: lieuwe@tuinkeur.nl

 

Heb je een vraag over een geschil met hovenier? Kom je er samen met je TuinKeur-hovenier er niet uit? Neem gerust contact met ons op. Via info@tuinkeur.nl

Informatie over het nemen van juridische stappen bij een geschil:

https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-particulier-of-organisatie