TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Prijsindexatie 2023

Prijsindexatie 2023

Prijsindexatie 2023

Prijsindexatie 2023 hoveniersbedrijven.  

TuinKeur adviseert hoveniersbedrijven een indexatie van +9,8% door te voeren.

Al enige jaren voorziet TuinKeur zijn leden van een advies dat overigens ook door derden in de branche wordt gebruikt. Het doel is om te bevorderen dat de Hoveniers Branche een gelijke prijsstijging doorvoert.  

Hoe komt de prijsindexatie 2023 voor hoveniersbedrijven tot stand?

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende bronnen om tot een afgewogen advies te komen. Naast het Centraal Bureau van Statistiek zijn dat onder andere: de Nederlandse Bank, Rijksoverheid, ABN AMRO, ING en de visie van de  Europese Commissie op de economische ontwikkelingen.  

Wat geven de bronnen aan? 

  • De inflatie in 2022 is hoog , het gemiddelde over het jaar 2022, na correcties, is waarschijnlijk 10,04%, 
  • De verwachte inflatie in 2023 is 3,5%, 
  • Er is een rentestijging te verwachten,
  • De loonkosten staan onder druk, het minimumloon stijgt fors en de Koninklijke VHG heeft een extra loonsverhoging aangekondigd van 3% per februari 2023
  • Het vertrouwen van de consument is laag, investeringsbereidheid is laag,  
  • Investeerders zijn terughoudend, 
  • De economische groei zwakt af qua verwachting met 1,5% tot geen groei, met als gevolg een (matige) recessie. 

Wat betekent dat voor ons? 

Onze winst komt meer en meer onder druk te staan omdat we de algemene kostenstijging niet of niet voldoende kunnen doorbelasten. In 2022 heeft een groot aantal ondernemers de kostenstijging niet evenredig kunnen doorbelasten. 

Advies prijsindexatie hoveniersbedrijven 2023. 

De kostprijs is de afgelopen maanden flink gestegen, de winst staat onder druk. De verwachtingen voor 2023 zijn zeer behoudend. Een forse aanpassing is daarom noodzakelijk voor behoud van een gezond bedrijf en rentabiliteit. 

Ons advies is om daarom per 1 januari 2023 de prijzen met 9,8% te indexeren.  

Heeft u vragen over dit artikel?

Jelle Westra
Bedrijfsadviseur

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Ondernemen

Regiobijeenkomsten 2023

Regiobijeenkomsten 2023

We gaan weer regiobijeenkomsten houden! Wat voor invloed heb jij als ondernemer op bedrijfsresultaten? In kleine kring van TuinKeur leden spreken we over onze cijfers. Uitgangspunt van deelname aan deze bijeenkomst is dat iedere deelnemer zijn cijfers (2021 of 2022...

Impressie workshopavond TuinKeur 2022

Impressie workshopavond TuinKeur 2022

Het is inmiddels een bekend gegeven: TuinKeur gaat jaarlijks op reis door Nederland met workshops om de hoveniers in onze branche een spiegel voor te houden. Op dit moment zijn er 14 bijeenkomsten in heel Nederland gepland, zodat iedere hovenier in zijn of haar regio...

Grote verschillen cijfers en bedrijfsresultaten 2021

Grote verschillen cijfers en bedrijfsresultaten 2021

Westra: ‘Iedereen die ondernemer is en met hart en ziel werkt in en voor zijn bedrijf, is nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar vooral: hoe doe ik het, hoe doet mijn team het ten opzichte van de branche? Een eigen bedrijf starten is voor velen een wens en afgelopen jaren hebben we dan ook een sterke groei gezien in het aantal startende bedrijven. Met TuinKeur hebben we inmiddels een zogenaamde benchmark (een bak met cijfers van heel veel verschillende bedrijven) opgebouwd die we (natuurlijk anoniem) kunnen gebruiken om bedrijven te ondersteunen. Immers, een bedrijf met goede resultaten kan goede kwaliteit leveren. Nu en in de toekomst.

Bedrijfsresultaat heeft direct te maken met kwaliteit en andersom

Bedrijfsresultaat heeft direct te maken met kwaliteit en andersom

Een mooie reactie onlangs via LinkedIn: 'Ik dacht dat Tuinkeur zich bezighield met kwaliteit en niet met het verbeteren van het bedrijfsresultaat.' Tja, dat is zeker waar. De reactie daarop van Jelle Westra, directeur van Tuinkeur: 'Als we topkwaliteit willen leveren...

TuinKeur: klankbord voor de ondernemende hovenier

TuinKeur: klankbord voor de ondernemende hovenier

Na 15 jaar is wel duidelijk dat TuinKeur het klankbord is voor de ondernemende hovenier.   Persoonlijk en op maat, passend bij jouw bedrijf, helpen we je bij het ondernemen. Want ondernemer zijn is meer dan hard werken in de tuin. Het is de rompslomp er omheen die het...

Tarieven voorbereiden op 2022!

Tarieven voorbereiden op 2022!

Tarieven voorbereiden: TuinKeur-hoveniers, zo blijkt in de praktijk, willen graag geadviseerd worden als het gaat om de nieuwe uurtarieven voor 2022. Daarnaast vraagt menigeen zich af hoe hij om moet gaan met de prijzen voor materialen. In de praktijk zijn uurprijzen...