TuinKeur logo

Wijzigingen Wwz: ketenbepaling

Afgelopen week maakte Lodewijk Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, bekend dat er een aantal wijzigingen wordt doorgevoerd in de Wet werk en zekerheid (Wwz).
Sinds de invoering van de Wwz is vastgelegd dat werknemers na een opeenvolging van drie contracten (met een tussenpoos van ten hoogste zes maanden) een vast contract moeten krijgen. Eén van deze wijzigingen betreft de mogelijkheid om bij cao een uitzondering te maken op de ketenbepaling. De wijziging betreft de verkorting van de tussenpoos van zes naar maximaal drie maanden. Diverse hoveniers namen eind vorige week contact met ons op om te vragen of deze wijziging ook voor hoveniers kan worden toegepast.

In het principeakkoord van de cao voor het Hoveniersbedrijf van 12 april is te lezen dat voor ‘een aantal specifieke functies’ een uitzondering op de ketenregeling wordt gemaakt.

Mogen we er nu vanuit gaan dat de gewijzigde ketenbepaling ook voor de hovenier gaat gelden? Wij denken van niet: harde voorwaarde van de wetgever is dat de wijziging toepasbaar is voor werknemers ‘die vanwege natuurlijke of klimatologische omstandigheden maximaal negen maanden per jaar aan het werk kunnen’. We kunnen stellen dat dit gemiddeld genomen niet aan de orde is bij hovenierswerkzaamheden. Overigens spreken de cao-partijen van ‘een aantal specifieke functies’ die in de nieuwe cao nader omschreven zullen worden. We houden u op de hoogte!

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...