TuinKeur logo

Arbeidsongeschiktheidsverzekering: ondergeschoven kindje!

Onlangs was in de krant te lezen dat het zelfstandig ondernemerschap onverminderd populair is in Nederland. Vorig jaar zijn er 129.000(!) bedrijven opgestart. Dezelfde week was echter te lezen dat slechts iets meer dan één op de vijf ZZP-ers (21,9%) zich heeft verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Bij zelfstandigen met personeel ligt dit percentage op 35%.
Uit eigen ervaring weten we dat de grootste ‘hobbel’ voor het afsluiten van een dergelijke verzekering de hoogte van de premie is. Inderdaad: de premie is doorgaans fors. We werken in een branche waar statistisch de risico’s groter zijn. Maar een forse premie betekent niet automatisch niets doen. Informeer eens naar de mogelijkheden bij uw verzekeraar of onafhankelijke tussenpersoon. De premie is te beperken wanneer bijvoorbeeld een hoger eigen risico wordt gedragen of bijvoorbeeld slechts een deel van het inkomen wordt verzekerd.

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...