TuinKeur logo

Zelfstandige en arbeidsongeschiktheid

Zelfstandige en arbeidsongeschiktheid

Met het starten van een eigen bedrijf ben je niet meer automatisch verzekerd voor inkomensderving bij ziekte. Dat moet je nu zelf gaan regelen. Menig ondernemer vergeet dit of vindt het bij nader inzien te duur. 

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) is inderdaad niet de goedkoopste verzekering. Maar wel een allriskverzekering voor je nieuwe bus en geen verzekering voor je lijf? En moet het duur zijn om goed verzekerd te zijn? Dacht het niet! 

Bij het kiezen van een passende verzekering is vaak de prijs leidend. Dit is niet altijd de beste manier om een product te kiezen als je kwaliteit wilt. Zeker bij een verzekering die te maken heeft met je inkomen en je gezondheid zou ik een weloverwogen keuze maken. 

Een goede AOV hoeft niet duur te zijn. Door de verzekering bij aanvang af te stemmen op je persoonlijke situatie en omstandigheden en deze eventueel later bij te stellen. 

Belangrijk voor een goede AOV 

  1. Kies het inkomen dat je wilt ontvangen wanneer je ziek mocht worden. Verzeker een basis inkomen, vaak is 70% van je brutowinst voldoende. Verzeker je een top inkomen dan betaal je meer. 
  2. Kies een zogenaamde wachttijd. Dit houdt in dat je een periode eigen risico neemt. Bij een wachttijd van bijvoorbeeld 3 maanden krijg je na ziekmelding de eerste 3 maanden geen uitkering. Je verlaagt hiermee de te betalen premie aanzienlijk. 
    Het is zelfs mogelijk dat je een wachttijd neemt van 1 jaar. In de praktijk betekent dit dus dat je alleen het ziekzijn voor de lange termijn (na het eerste jaar) verzekerd. Nogal belangrijk als je een gezin mag onderhouden met financiële verplichtingen. 
  3. Let erop dat je verzekerd wordt als hovenier. Dit is weliswaar duurder dan verzekerd zijn als administratieve kracht maar alleen dan zul je, mocht je arbeidsongeschikt raken, de juiste beoordeling krijgen bij het vaststellen van werk wat je eventueel nog wel zou kunnen doen. 

Broodfonds 

Je hoort ook wel eens over een zogenaamd broodfonds. Dit kun je zeker niet vergelijken met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. 
Hier geldt een uitkering van (meestal) maximaal 2 jaar. De prijs is laag. De geboden zekerheid dus ook. 

Meer vragen? Neem gerust contact op via info@tuinkeur.nl 

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...