TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Hovenierscoaching, zin of onzin?

Manco’s.

HovenierscoachingBekend is dat TuinKeur aan hovenierscoaching doet. Jelle Westra, bedrijfsadviseur bij TuinKeur, vertelt. ‘Ondernemerzijn vraagt bepaalde vaardigheden die niet iedereen goed beheerst. Dat is logisch want op school leer je basisvaardigheden. Ondernemersvaardigheden zijn geen onderdeel van het vakkenpakket.

Iedere ondernemer is verschillend. Een ZZP-bedrijf is anders dan een hovenier met 10 werknemers. Als je naast de tuinwerkzaamheden een administratie af te handelen hebt; klantgesprekken moet voeren, offertes moet uitwerken, inkopen en factureren, zijn je weekenden en avonden vaak ook bezet. Voor je het weet kom je om in het werk. Hoe houd je dat in evenwicht? Hoe manage je als ondernemer je eigen zaken zo dat er ook vrije tijd overblijft? Verder neem je jezelf mee in het bedrijf. Manco’s zijn bijvoorbeeld matige bedrijfsmatige kennis, over-gestructureerdheid (zodat je andere dingen uit het oog verliest), over-enthousiasme waarbij meer taken worden opgepakt dan de draaglast toelaat), het ontbreken van één visie of richting in het bedrijf, dyslectie (ofwel letterlijk, ofwel op ICT-gebied), of een onbalans in zaken en privé.

Door iemand met kennis en ervaring van buitenaf kritisch mee te laten kijken naar jouw bedrijf, kunnen ogen geopend worden, kan verlichting geboden worden, kan je over de streep getrokken worden als je een andere kant op wilt of kun je op de been gehouden worden. Hovenierscoaching is dus zeker geen onzin.”

 

Ben jij een goede verkoper?

“Nieuwe leden bezoeken we en bevragen we over hun bedrijf. De intake betreft de gehele bedrijfsvoering: samenstelling van het bedrijf, aantal personeelsleden, aard en verdeling van het werk qua onderhoud/aanleg en ook de persoonlijke situatie van de hovenier. De jaarcijfers geven een goed beeld van het functioneren van de ondernemer en zijn onderneming. We proberen in gesprekken te achterhalen welke aspecten en vaardigheden van het ondernemerschap goed lopen en op welke punten verbetering wenselijk is. Ben je een goede verkoper? Wordt er goed gecommuniceerd met de klanten? Hoe verloopt het overleg/aansturen met het personeel? Hoe worden interne zaken, kantoor, aangestuurd c.q. uitgevoerd? Wanneer is hier tijd voor? Wanneer gebeurt dit? Is het sluitpost of startpunt? Welke interne systemen /automatisering wordt gebruikt? Is er kennis van Word/Excel, boekhoudprogramma’s, hovenierssoftware. Tenslotte maken we een rondje over het bedrijf, en al deze dingen samengevoegd geven een goede indruk.”

 

Hoe maak je je bedrijf rendabel?

Westra vertelt dat de hovenierscoaching aanvankelijk meestal start met de vraag hoe je je bedrijf voldoende rendabel kunt maken. “Er wordt te weinig verdiend in verhouding tot de inspanningen. Je maakt vele uren maar ze worden niet of maar ten dele doorberekend. Ik zie het zo: het jaarlijkse financiële overzicht is de uitkomst van een proces. De uitdaging is om samen met de ondernemer te kijken waar de verbeterpunten zitten.

In het traject van de hovenierscoaching volgen we verschillende stappen. Zaken als financiën, boekhouden, personeelszaken, gesprekstechnieken voor het aanbieden van goede offertes (ik bedoel niet de calculaties) zijn vaardigheden die je als ondernemer vrijwel altijd kunt aanscherpen. Tussendoor zijn er evaluatiemomenten of is er verdieping van facet.”

 

Stress onder de knie

Het voorkomen en beheersen van stress is daarnaast een belangrijke factor in de hovenierscoaching. “We proberen de ondernemer een voor hem of haar passende structuur en werkwijze aan te leren. Het principe ‘less is more’ is vaak een advies. Minder adhoc werkzaamheden, meer plannen. Door hoofdzaken en bijzaken van elkaar te scheiden en valkuilen te benoemen kun je veel stressmomenten voorkomen. We hebben in de afgelopen jaren een honderdtal bedrijven ondersteund. Je ziet daarbij prachtige resultaten. Mijn ervaring is, grote of kleine hoveniersbedrijven, beide zijn zo te coachen dat opbrengsten verbeteren en er meer structuur en meer eenheid in komt”.

Beluister referenties m.b.t. de coaching:

https://tuinkeur.nl/zakelijk/coaching-door-tuinkeur-referenties/
Je kan ook de ondernemers zelf bellen over hun ervaringen:

Marco Booij 06-234687356, Booij Hoveniers ( 10-12 man)
Rene Kleven 06- 12367063 9 zzp RK Hoveniers
René Berentschot 06-51072733 ( 12 man) Hov. Bedrijf Berentschot
Johannis Pimmelaar 06-40997013 Pimmelaar hoveniers
Frits vd Wal 06-16108487 Groenbouw Hoveniers
Albert Smit 06-51116544, STS hoveniers https://tuinverzorging-sts.nl/contact/

Heeft u vragen over dit artikel?

Jelle Westra
Bedrijfsadviseur

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Ondernemen

Prijsindexatie 2023

Prijsindexatie 2023

Prijsindexatie 2023 hoveniersbedrijven.   TuinKeur adviseert hoveniersbedrijven een indexatie van +9,8% door te voeren. Al enige jaren voorziet TuinKeur zijn leden van een advies dat overigens ook door derden in de branche wordt gebruikt. Het doel is om te bevorderen...

Impressie workshopavond TuinKeur 2022

Impressie workshopavond TuinKeur 2022

Het is inmiddels een bekend gegeven: TuinKeur gaat jaarlijks op reis door Nederland met workshops om de hoveniers in onze branche een spiegel voor te houden. Op dit moment zijn er 14 bijeenkomsten in heel Nederland gepland, zodat iedere hovenier in zijn of haar regio...

Grote verschillen cijfers en bedrijfsresultaten 2021

Grote verschillen cijfers en bedrijfsresultaten 2021

Westra: ‘Iedereen die ondernemer is en met hart en ziel werkt in en voor zijn bedrijf, is nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar vooral: hoe doe ik het, hoe doet mijn team het ten opzichte van de branche? Een eigen bedrijf starten is voor velen een wens en afgelopen jaren hebben we dan ook een sterke groei gezien in het aantal startende bedrijven. Met TuinKeur hebben we inmiddels een zogenaamde benchmark (een bak met cijfers van heel veel verschillende bedrijven) opgebouwd die we (natuurlijk anoniem) kunnen gebruiken om bedrijven te ondersteunen. Immers, een bedrijf met goede resultaten kan goede kwaliteit leveren. Nu en in de toekomst.

Bedrijfsresultaat heeft direct te maken met kwaliteit en andersom

Bedrijfsresultaat heeft direct te maken met kwaliteit en andersom

Een mooie reactie onlangs via LinkedIn: 'Ik dacht dat Tuinkeur zich bezighield met kwaliteit en niet met het verbeteren van het bedrijfsresultaat.' Tja, dat is zeker waar. De reactie daarop van Jelle Westra, directeur van Tuinkeur: 'Als we topkwaliteit willen leveren...

TuinKeur: klankbord voor de ondernemende hovenier

TuinKeur: klankbord voor de ondernemende hovenier

Na 15 jaar is wel duidelijk dat TuinKeur het klankbord is voor de ondernemende hovenier.   Persoonlijk en op maat, passend bij jouw bedrijf, helpen we je bij het ondernemen. Want ondernemer zijn is meer dan hard werken in de tuin. Het is de rompslomp er omheen die het...

Tarieven voorbereiden op 2022!

Tarieven voorbereiden op 2022!

Tarieven voorbereiden: TuinKeur-hoveniers, zo blijkt in de praktijk, willen graag geadviseerd worden als het gaat om de nieuwe uurtarieven voor 2022. Daarnaast vraagt menigeen zich af hoe hij om moet gaan met de prijzen voor materialen. In de praktijk zijn uurprijzen...