TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Wat verdien je?

Op de Klantendag van TuinKeur, waar een kleine honderd hoveniers vertegenwoordigd waren, werd het onderwerp ‘Wat verdien je?’ en ‘Ben je tevreden met wat je verdient?’ aan de orde gesteld. Tijdens de meeting werd gebruik gemaakt van een interactieve, anonieme enquête, waardoor veel concrete informatie op tafel kwam, die in een face-to-face contact waarschijnlijk niet bekend zou zijn geworden. Inkomsten en wat collega’s in de branche verdienen zijn onderwerpen die nieuwsgierig maken, maar niettemin vaak tot volslagen stilte leiden als deze onderwerpen in een gezelschap wordt aangestipt. Eigenlijk is de vraag ‘Wat verdien je?’ not done, in onze westerse wereld, om naar het inkomen van mensen te vragen of dit vrijuit te bespreken. In de hoveniersbranche is het dat al evenmin. Maar je kunt wel de vraag stellen of hij of zij tevreden is met wat hij verdient. Dat dan weer wel.

Wat verdien je?

Wat verdien je als hovenier?

Uit de resultaten blijkt dat 19% van de bijna 100 aanwezige hoveniers niet tevreden is met wat hij verdient. 45% Van de aanwezige hoveniersbedrijven is redelijk tevreden.

De cijfers en aangeleverde informatie van de hoveniers is anoniem verwerkt. Met de ontvangen gegevens kunnen we verbeterpunten bij individuele leden beter onderbouwen. We kijken daarbij naar de resultaten van een TuinKeur hovenier cq -lid en vergelijken de resultaten van die ene hoveniersbedrijf met (naar verhouding gerelateerde) getallen uit de branche.
Met het benoemen van verbeterpunten en een plan van aanpak kunnen we dan werken aan een gezond inkomen bij de betreffende hovenier. In principe moet dat een inkomen zijn dat ruimte biedt voor het opbouwen van een goed pensioen en waarbij een arbeidsongeschiktheidsverzekering eveneens inbegrepen is. Bij begeleiding en coaching van ondernemers (in ons geval hoveniers en hoveniersbedrijven) richten we ons op een minimale ondernemersbeloning van bruto € 60.000,- Dit is een inkomen dat na belastingen, privé-verzekering (AOV) en mét pensioenopbouw voldoende is voor een gezond bedrijf.

Wat verdien je? Wat is je winst?

Onderstaande grafiek geeft de gemiddelde winst weer, zoals op de Klantendag via de interactieve enquête door de aanwezige hoveniers is opgegeven.

Wat verdien je?

​Uit de gegevens blijkt dat dit voor een groot deel van de ondernemers, bijna 30%, een aandachtspunt is. Wil jij voor jouw bedrijf ook kansen en mogelijkheden om verder te groeien? Neem dan contact op door een mail te sturen naar info@tuinkeur.nl of bel ons. Er is altijd ruimte om te groeien!

Heeft u vragen over dit artikel?

Jelle Westra
Bedrijfsadviseur

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Ondernemen

Regiobijeenkomsten 2023

Regiobijeenkomsten 2023

We gaan weer regiobijeenkomsten houden! Wat voor invloed heb jij als ondernemer op bedrijfsresultaten? In kleine kring van TuinKeur leden spreken we over onze cijfers. Uitgangspunt van deelname aan deze bijeenkomst is dat iedere deelnemer zijn cijfers (2021 of 2022...

Prijsindexatie 2023

Prijsindexatie 2023

Prijsindexatie 2023 hoveniersbedrijven.   TuinKeur adviseert hoveniersbedrijven een indexatie van +9,8% door te voeren. Al enige jaren voorziet TuinKeur zijn leden van een advies dat overigens ook door derden in de branche wordt gebruikt. Het doel is om te bevorderen...

Impressie workshopavond TuinKeur 2022

Impressie workshopavond TuinKeur 2022

Het is inmiddels een bekend gegeven: TuinKeur gaat jaarlijks op reis door Nederland met workshops om de hoveniers in onze branche een spiegel voor te houden. Op dit moment zijn er 14 bijeenkomsten in heel Nederland gepland, zodat iedere hovenier in zijn of haar regio...

Grote verschillen cijfers en bedrijfsresultaten 2021

Grote verschillen cijfers en bedrijfsresultaten 2021

Westra: ‘Iedereen die ondernemer is en met hart en ziel werkt in en voor zijn bedrijf, is nieuwsgierig. Nieuwsgierig naar vooral: hoe doe ik het, hoe doet mijn team het ten opzichte van de branche? Een eigen bedrijf starten is voor velen een wens en afgelopen jaren hebben we dan ook een sterke groei gezien in het aantal startende bedrijven. Met TuinKeur hebben we inmiddels een zogenaamde benchmark (een bak met cijfers van heel veel verschillende bedrijven) opgebouwd die we (natuurlijk anoniem) kunnen gebruiken om bedrijven te ondersteunen. Immers, een bedrijf met goede resultaten kan goede kwaliteit leveren. Nu en in de toekomst.

Bedrijfsresultaat heeft direct te maken met kwaliteit en andersom

Bedrijfsresultaat heeft direct te maken met kwaliteit en andersom

Een mooie reactie onlangs via LinkedIn: 'Ik dacht dat Tuinkeur zich bezighield met kwaliteit en niet met het verbeteren van het bedrijfsresultaat.' Tja, dat is zeker waar. De reactie daarop van Jelle Westra, directeur van Tuinkeur: 'Als we topkwaliteit willen leveren...

TuinKeur: klankbord voor de ondernemende hovenier

TuinKeur: klankbord voor de ondernemende hovenier

Na 15 jaar is wel duidelijk dat TuinKeur het klankbord is voor de ondernemende hovenier.   Persoonlijk en op maat, passend bij jouw bedrijf, helpen we je bij het ondernemen. Want ondernemer zijn is meer dan hard werken in de tuin. Het is de rompslomp er omheen die het...