TuinKeur logo

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

 arbeidsvoorwaarden

arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.

 

Verbod op nevenwerkzaamheden

In de praktijk wordt vaak een verbod op nevenwerkzaamheden opgenomen. Bijvoorbeeld door de werknemer te verplichten om eerst toestemming te verkrijgen van de werkgever voor het verrichten van nevenwerkzaamheden.

Vanaf 1 augustus 2022 is dit niet meer mogelijk, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat. In de arbeidsovereenkomst kan gespecificeerd worden in welke situaties sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Voorbeelden hiervan zijn: de gezondheid en veiligheid van je werknemers, het voorkomen van belangenconflicten of de bescherming van concurrentiegevoelige informatie.

 

Uitbreiding informatieplicht werkgever

Werkgevers zijn al verplicht om de werknemers te informeren over de startdatum, de functie en de vakantierechten. Met ingang van de nieuwe wet deze informatieplicht uitgebreid met onder andere:

  • de aanspraak op overig betaald verlof (zoals ouderschapsverlof);
  • de procedures bij ontslag;
  • de uitbetaling van overuren en bonussen;
  • de betaalwijze van het loon;
  • de duur en voorwaarden van de proeftijd;
  • wisselende werktijden en werkplekken.

Let wel, alle informatie moet worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst of een apart document. Dat mag niet meer via de loonstrook.

 

Wat kun je doen?

Per 1 augustus a.s. heeft de nieuwe wet onmiddellijke werking. Vanaf die datum geldt de wet ook voor bestaande arbeidsovereenkomsten. Het is dus aan te bevelen om de arbeidsovereenkomsten te controleren en waar nodig aan te passen.

 

TuinKeur helpt je er graag bij.
Neem contact op met ons kantoor 0528-331678 of mail ferry@tuinkeur.nl

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Geboorteverlof Partners hebben recht op eenmaal een week geboorteverlof. Werkt de werknemer bijvoorbeeld vijf dagen 7,40 uur per dag, dan krijgt hij 37 uur verlof (5 x 7,40 uur). Tijdens dit geboorteverlof behoudt de werknemer het recht op volledig loon. De werknemer...