TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in aantocht

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Met de invoering van de WAB wil het kabinet flexwerk regulieren en werkgevers stimuleren om werknemers sneller een vast contract aan te bieden.

Wat verandert er op 1 januari 2020?

Onderstaand hebben we de belangrijkste punten uit de nieuwe wet voor je op een rij gezet.

Verruiming ketenregeling
Met de WAB wordt de periode waarna opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een vast contract verruimd. De huidige ketenbepaling, maximaal drie arbeidsovereenkomsten in twee jaar, wordt verruimd naar drie tijdelijke contracten in drie jaar. De onderbreking van zes maanden blijft gelijk.
Voor de wijzigingen met de ketenbepaling geldt onmiddellijke werking. Dit betekent dat op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is. Ook als de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 januari 2020.

Meer rechten oproepkrachten
In de hovenierssector wordt niet heel veel gebruikt gemaakt van oproepkrachten. Toch een paar punten ten aanzien van ‘nulurencontracten’ en ‘min/maxcontracten’. De WAB schrijft voor dat je een werknemer met een dergelijk contract minimaal vier dagen voor de te verrichten arbeid moet worden opgeroepen. Zeg je korter dan vier dagen van tevoren af? Dan dien je de werknemer alsnog uit te betalen. Na een contractperiode van twaalf maanden dien je de werknemer een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren van het afgelopen jaar.

Verbetering arbeidsvoorwaarden payrollwerknemers
Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van jouw bedrijf. Dit geldt voor zowel primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden. De pensioenregeling blijft wel onder de eigen regeling van het payrollbedrijf vallen.

Minder werkgeverslasten voor vaste werknemers
Voor werknemer die vast in dienst worden genomen dient straks minder WW-premie te worden betaald: de premie voor vaste contracten wordt vijf procentpunten lager dan voor flexibele krachten. De sector waarin het bedrijf actief is, heeft geen invloed meer op de hoogte van de WW-premie.

Transitievergoeding ook voor flexibele werknemers
Onder de WAB hebben werknemers straks al vanaf dag 1 recht op een transitievergoeding bij ontslag, zelfs tijdens de proeftijd. De transitievergoeding wordt echter wel lager. Voor elk jaar dienstverband gaat een vergoeding gelden van 1/3 maandsalaris.

Introductie cumulatiegrond
Onder de huidige wetgeving kan een werkgever een werknemer alleen ontslaan als er aan een van de acht ontslaggronden volledig is voldaan. Met de introductie van de WAB kunnen de diverse ontslaggronden worden gecombineerd en daarmee gezamenlijk een redelijke grond voor ontslag vormen (cumulatiegrond).
Zoals hierboven weergegeven heeft de WAB tot doel om vast personeel aantrekkelijker te maken. Juist in onze branche zitten we te schreeuwen om vast personeel. Toch zijn het wijzigingen waar wij zeker mee te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de ketenbepaling of de arbeidsvoorwaarden van de payrollwerknemer.

Laat gerust van je horen indien je vragen hebt!

 

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Geboorteverlof Partners hebben recht op eenmaal een week geboorteverlof. Werkt de werknemer bijvoorbeeld vijf dagen 7,40 uur per dag, dan krijgt hij 37 uur verlof (5 x 7,40 uur). Tijdens dit geboorteverlof behoudt de werknemer het recht op volledig loon. De werknemer...

Personeel: Aanbod, opleiding en begeleiding in de hoveniersbranche.

Personeel: Aanbod, opleiding en begeleiding in de hoveniersbranche.

Personeel: In de branche voor hoveniers (maar ook in andere) is het tekort aan personeel zo langzamerhand schrijnend. Er is veel werk en te weinig handjes om alles voor elkaar te krijgen. Vooral vakbekwame handjes die zelfstandig het werk kunnen uitvoeren. Wat kunnen...

Eindejaarstips

Eindejaarstips

Eindejaarstips: Jouw geld en Eindejaar! Een aantal korte reminders over zaken waarvan je dit jaar nog kan profiteren. Het is raadzaam ze in ieder geval voor 31 december te regelen. Overleg tijdig met je accountant om te kijken wat in jouw situatie van toepassing...