TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Alles over het jaarurenmodel

Alles over het jaarurenmodel.    

De cao-hoveniers kent een jaarurenmodel (JUM). Daarbij kun je als hovenier optimaal schakelen tussen drukke en minder drukke tijden. De cao geeft de mogelijkheid om je personeel meer in te zetten in het hoogseizoen en minder in het laagseizoen. De meeruren bovenop het contract worden gereserveerd. Op onwerkbare dagen of in het laagseizoen kunnen deze als vrije uren opgenomen worden.  

Door het werken met het jaarurenmodel zijn hoveniers flexibeler geworden in de planning. In drukke tijden mag er standaard extra gewerkt worden. Bij vorst en sneeuw heb je de ruimte om je personeel vrijaf te geven. Een voorbeeld: een werknemer heeft een fulltime dienstverband van 37 uur. Wanneer deze in een bepaalde week 40 uur zou werken, dan worden er 3 uren opgebouwd. Deze 3 extra uren kunnen opgenomen worden in een rustige periode.  

 

Alles over het jaarurenmodel: opbouwperiode 

  • De opbouwperiode van het JUM loopt van 1 april t/m 31 maart van het daaropvolgende jaar. 
  • Voor werknemers waarop het JUM van toepassing is, geldt een standaard werkweek van gemiddeld 37 uur. 
  • Per jaar geldt een jaarurennorm van 1.930 werkzame uren bij fulltime (gebaseerd op 52,18 weken maal 37 uur). Bij parttime wordt de jaarurennorm naar rato berekend. 
  • Vakantie- en feestdagen etc. tellen mee voor de jaarurennorm. 

Wordt het jaarurenmodel niet toegepast, dan worden de standaard uren gewerkt tegen het afgesproken salaris. 

Gewerkte uren boven 9,50 uur per dag worden als overuren aangemerkt. Deze overuren tellen niet mee voor de jaarurennorm, maar worden in de eerstvolgende loonperiode uitbetaald tegen 130%. 

 

Alles over het jaarurenmodel: wat als het druk is? 

Veel hoveniersbedrijven zitten tot over de kop in het werk. Het werkaanbod is zeer groot terwijl het aanbod van arbeidskrachten minimaal is. In de praktijk betekent dit dat er momenteel eerder meer- dan minuren worden gemaakt. Ook de invloed van de zachte winters is een factor. Hoe ga je daar mee om?  Belangrijk is om het afrekenmoment niet uit het oog te verliezen. Op 31 maart loopt de opbouwperiode af. Dit betekent dat meeruren van je werknemers moeten worden uitgekeerd.  

 

Alles over het jaarurenmodel: afrekenmoment opgebouwde uren 

  • Het afrekenmoment is jaarlijks op 31 maart. 
  • Op het afrekenmoment worden de opgebouwde meeruren uitbetaald tegen 100% voor de eerste 120 uur en uitbetaald tegen 130% voor de uren boven het 120e uur. 
  • Naar keuze van de werknemer kan de eerste 74 uur jaarlijks bijgeschreven worden op de verlofkaart. Deze uren worden als bovenwettelijke verlofuren* beschouwd. Een eventueel restant wordt uitbetaald volgens de geldende toeslag. Min-uren worden kwijtgescholden.  * Bovenwettelijk verlof is 5 jaar geldig. 
  •  

Alles over het jaarurenmodel: wat te doen bij veel meeruren? 

Personeel tijdig vrijaf geven kan in sommige gevallen meer opleveren dan een week werken. (Hoewel dit tegen alle gevoelens ingaat van hoveniers. Zij plannen het liefst de week vierkant vol…) Als 1 april nadert, is het tijd om in actie te komen. Check eerst de uren per werknemer. Hoeveel uren staat iemand in de plus? Is het saldo hoog? Stuur dan aan op het opnemen van tijd. Dat kan op allerlei manieren. Bijvoorbeeld door de werknemer één dag per week vrij te geven, of halve dagen te werken. Eventuele min-uren worden kwijtgescholden. 

 

Registratiebestand JUM van TuinKeur 

Om de urensaldi in kaart te brengen voorziet TuinKeur haar aangesloten hoveniersbedrijven jaarlijks van een registratiebestand.

 

Wil je weten hoe het zit met een 40-urige cq 37-urige werkweek? Klik hier:

https://tuinkeur.nl/zakelijk/folder/cao-jaarurenmodel/jaarurenmodel-bron-van-vragen/

Wil je weten hoe het met de reis- en pauzetijden zit? Kijk hier:

https://tuinkeur.nl/zakelijk/ondersteunt/coaching/jaarurenmodel-versus-reis-en-pauzetijden-hoe-zit-eigenlijk/.

Download de cao hier: 

https://tuinkeur.nl/wp-content/uploads/2022/01/Cao-hoveniersbedrijf-2021-2023.pdf  

Voorbeeld jaarurenmodel:  

https://tuinkeur.nl/zakelijk/folder/cao-jaarurenmodel/hoe-gebruik-je-het-jaarurenmodel/ 

 

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Geboorteverlof Partners hebben recht op eenmaal een week geboorteverlof. Werkt de werknemer bijvoorbeeld vijf dagen 7,40 uur per dag, dan krijgt hij 37 uur verlof (5 x 7,40 uur). Tijdens dit geboorteverlof behoudt de werknemer het recht op volledig loon. De werknemer...

Personeel: Aanbod, opleiding en begeleiding in de hoveniersbranche.

Personeel: Aanbod, opleiding en begeleiding in de hoveniersbranche.

Personeel: In de branche voor hoveniers (maar ook in andere) is het tekort aan personeel zo langzamerhand schrijnend. Er is veel werk en te weinig handjes om alles voor elkaar te krijgen. Vooral vakbekwame handjes die zelfstandig het werk kunnen uitvoeren. Wat kunnen...

Eindejaarstips

Eindejaarstips

Eindejaarstips: Jouw geld en Eindejaar! Een aantal korte reminders over zaken waarvan je dit jaar nog kan profiteren. Het is raadzaam ze in ieder geval voor 31 december te regelen. Overleg tijdig met je accountant om te kijken wat in jouw situatie van toepassing...

Personeelstekort in de hoveniersbranche

Personeelstekort in de hoveniersbranche

Overal is personeelstekort voelbaar, ook bij hoveniersbedrijven. Er is een dringende behoefte aan geschoolde, ervaren werknemers die zelfstandig kunnen werken. De Groene Branche is daar niet uniek in. Het probleem lijkt op korte termijn niet op te lossen. Meer mensen...