TuinKeur logo

Cao hoveniers 2021

Krijg ik nog loonsverhoging? 

Wanneer je het eens bent geworden over het salaris van je nieuwe werknemer, dan is het meestal de eerste tijd geen gespreksonderwerp meer. Maar na enkele jaren klopt de werknemer soms weer bij je op de deur. ‘Hoe zit dat eigenlijk met mijn salaris? Zit er nog een loonstijging in?’   

Om te beginnen omschrijft de cao hoveniers 2021duidelijk dat de vak-volwassene (vanaf 21 jaar) jaarlijks recht heeft op een extra periodiek mits hij/zij ten minste zes maanden in dienst is. De jaarlijkse stijging van een periodiek stopt wanneer hij/zij het maximum van zijn loonschaal heeft bereikt. Soms denkt de salarisadministrateur hier in mee, praktijk is echter dat dit vaak vergeten wordt. 

 

Jaarlijkse periodiek 

Los van het recht op stijging van een jaarlijkse periodiek zou je als ondernemer nog meer moeten anticiperen. Doe dit door met regelmaat, bijvoorbeeld eens per jaar, in gesprek te gaan met je werknemer(s). Hierbij gaat het niet alleen om te bepalen wat je werknemer wel of niet wil. Het is vooral van belang te bepalen hoe je je eigen bedrijf in de toekomst ziet, welke capaciteiten (en personeel dus) je hiervoor nodig hebt en hoe je dit al dan niet kunt invullen met je bestaande personeel.  Vanzelfsprekend komt het financiële plaatje daarna ook ter sprake. 

 

Marktwerking 

Menig hovenier ervaart momenteel verloop in zijn personeelsbestand. Werknemers beginnen voor zichzelf of kunnen verder groeien (in functie of salaris) bij een andere werkgever. Marktwerking maakt het hebben en houden van betrokken personeel moeilijker. Toch is het belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Mede ingegeven door je eigen toekomstvisie en een eerlijke verhaal naar je personeel bereik je vaak het meeste! 

 

 Resultaten overleg cao hoveniers 2021 

 Het onderhandelingsresultaat over de cao in de hovenierssector die loopt van 1 juli 2021 t/m 30 juni 2023, heeft geresulteerd in een structurele loonsverhoging gedurende de looptijd van 24 maanden van 5%. Per 1 september 2021 is een verhoging doorgevoerd van 2,5% en per 1 september 2022 zal nog een loonsverhoging volgen van 2,5%. (Bron: Hortipoint.nl) 

Een andere afspraak is een eenmalige bonus voor jouw medewerkers per 1 januari 2022 van € 300 euro mits zij op 31 december 2021 in dienst waren. Deze uitkering is op basis van een fulltime dienstverband van de medewerker. Bij een parttime dienstverband is dit uiteraard naar rato.  

 

Uit de cao hoveniers 2021: het geboorteverlof. 

 Partners hebben recht op eenmaal een week geboorteverlof. Werkt de werknemer bijvoorbeeld vijf dagen 7,40 uur per dag, dan krijgt hij 37 uur verlof (5 x 7,40 uur). Tijdens dit geboorteverlof behoudt de werknemer het recht op volledig loon. De werknemer kan het geboorteverlof naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit wel binnen vier weken na de geboorte van het kind doen. 

 

 Aanvullend geboorteverlof 

Met ingang van de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. De werknemer krijgt dan van het UWV een uitkering van 70% van het loon. Het aanvullend geboorteverlof moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind opgenomen worden. Tevens moet bovengenoemd geboorteverlof van één week eerst zijn opgenomen. Jullie bespreken samen hoe de werknemer dit verlof opneemt. Bijvoorbeeld vijf weken achter elkaar, of verspreid over de zes maanden. Via onderstaande link kun je de uitkering van het aanvullend geboorteverlof aanvragen. Hier vind je eveneens de benodigde gegevens van de werknemer: 

https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/aanvullend-geboorteverlof-voor-partners/aanvullend-geboorteverlof-aanvragen-voor-uw-werknemer/index.aspx 

Uit de cao hoveniers 2021: Ouderverlof. 

Naast het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof is er nog het ouderverlof. Ouders kunnen 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht jaar na de geboorte van hun kind. Dit verlof is in principe onbetaald, aangezien in onze cao geen andere afspraken zijn gemaakt.  

Vanaf 2 augustus 2022 betaalt het UWV tot maximaal 50% van het salaris over de eerste negen van de 26 weken ouderschapsverlof. De negen weken verlof worden alleen betaald als die in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. De negen weken betaald ouderschapsverlof gelden voor zowel vaders als moeders.  

Voor vrouwen komt het verlof naast het bestaande zwangerschaps- en bevallingsverlof.
Vaders hebben sinds 2019 recht op een volledig doorbetaalde week geboorteverlof (daarvoor waren dit 2 dagen). In juli 2020 kwam daar het aanvullend geboorteverlof bij, waarmee partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 zijn bevallen, nog eens recht hebben op 5 weken extra verlof. Van dit aanvullend geboorteverlof vergoed het UWV tot 70% procent van het salaris. Partners van moeders krijgen in het eerste levensjaar van hun kind daarmee in totaal vijftien weken(!) betaald verlof. 

Meer weten over bijvoorbeeld de bijzondere vrije dagen in de groene branche? Klik hier 

https://tuinkeur.nl/zakelijk/ondersteunt/coaching/bijzondere-dagen-en-cao-hoe-zit-ook-alweer/ 

Heb je vragen? Bel met ons kantoor.  0528-331678 

 

 

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...