TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Zit er nog loonsstijging in voor mij?

Eenmalige uitkering

Regelmatig weten hoveniers ons te vinden met vragen over loonstijging van hun werknemers. Vooropgesteld, we hebben het in de branche gemiddeld goed voor met ons personeel. Toch komt de vraag om een loonstijging vaak bij het personeel vandaan.

Cao

Wanneer je het eenmaal eens bent geworden over het salaris van je nieuwe werknemer dan is het meestal voorlopig geen gespreksonderwerp meer. Na, soms, enkele jaren klopt de werknemer bij je op de deur. ‘Hoe zit dat eigenlijk met mijn salaris? Zit er nog een loonstijging in?’ Zoals hierboven al gesteld, we hebben het goed voor met ons personeel en willen ze niet tekort doen. Toch ben je te laat in actie gekomen als je deze vraag krijgt!

De cao omschrijft namelijk duidelijk dat de vak-volwassene (vanaf 21 jaar) jaarlijks recht heeft op een extra periodiek mits hij/zij ten minste zes maanden in dienst is. De jaarlijkse stijging van een periodiek stopt wanneer hij/zij het maximum van zijn loonschaal heeft bereikt. Soms denkt de salarisadministrateur hier in mee, praktijk is echter dat dit vaak vergeten wordt.

Zit er nog loonsstijging in voor mij?

Los van het recht op stijging van een jaarlijkse periodiek zou je als ondernemer nog meer moeten anticiperen. Doe dit door met regelmaat, bijvoorbeeld eens per jaar, in gesprek te gaan met je werknemer(s). Hierbij gaat het niet alleen om te bepalen wat je werknemer wel of niet wil. Het is vooral van belang te bepalen hoe je je eigen bedrijf in de toekomst ziet, welke capaciteiten (personeel) je hiervoor nodig hebt en hoe je dit al dan niet in kunt vullen met je bestaande personeel.

Door je personeel te betrekken bij jouw toekomstplannen kun je ook een eerlijk verhaal vertellen: welke rol zie je nu en in de toekomst weggelegd voor je werknemer(s)? Vanzelfsprekend komt het financiële plaatje hierna.

Marktwerking

Menig hovenier ervaart momenteel verloop in zijn personeelsbestand. Werknemers beginnen voor zichzelf of kunnen verder groeien (in functie of salaris) bij een andere werkgever. Marktwerking maakt het hebben en houden van betrokken personeel (nog) belangrijker. Toch is het, hoe lastig soms, belangrijk om met beide benen op de grond te blijven staan. Mede ingegeven door je eigen toekomstvisie en een eerlijke verhaal naar je personeel bereik je vaak het meeste!

Meer weten? Bijvoorbeeld over geboorteverlof, aanvullend geboorteverlof of ouderschapsverlof? Klik hieronder.

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Meer weten over de cao en bijzondere verlofdagen? Klik hieronder.

Bijzondere dagen en cao, hoe zit dat ook alweer?

Vragen over salariëring of inschaling van personeel? Bel of e-mail gerust!

Bron: https://www.hortipoint.nl/

 

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...