TuinKeur logo

Jaarurenmodel: bron van vragen

Het jaarurenmodel (hierna te noemen JUM) is al enige jaren verplicht om te gebruiken binnen onze branche.  

Het toenemende gebruik in de branche van het zogenaamd JUM leidt automatisch ook tot meer vragen van hoveniers.  

Regelmatig komt de vraag: Hoe zit het nu met die 7,40 uur per dag? Bij mij werken ze meestal 8 uur per dag, na aftrek van pauzes. Of op de salarisstrook staan 40 uur per week terwijl het JUM 37 uur aangeeft. En hoeveel uur schrijf ik als iemand ziek is of een vakantiedag opneemt? 

Voor een overzicht en meer vragen: OpTuinKeur.nl/zakelijk leggen we een en ander uit. 

Schematisch: 

Uren in JUM per jaar:
Bij fulltime is het totaal aantal te werken uren per jaar vastgesteld op 1.930 uur. Dit is gebaseerd op 52,18 weken van 37 uur.  

Uren op loonstrook: 
Daar waar veel branches een standaard 38-urige werkweek hanteren, stelt onze cao een fulltime werkweek vast op 37 uur. Verspreid over 5 werkdagen is dit 7,40 uur per dag (37: 5 = 7,40). Voor deze 37-urige werkweek krijgt de fulltime medewerker loon. 

Uren in JUM per dag:
Standaard wordt er in principe dus 7,40 uur per dag gewerkt. Alle gewerkte uren daarboven, tot max. 9,50 uur incl. reistijd en excl. pauzes, zijn ‘meeruren’. Wanneer een medewerker bijvoorbeeld 9,50 uur werkt zal hij 2,10 meeruren opbouwen (9,50 -/- 7,40). 

Wat te doen met meeruren:
Deze meeruren kunnen door de werkgever worden ingezet om de medewerker vrij te geven bij onwerkbaar weer of gebrek aan werk. Het biedt dus flexibiliteit om in het seizoen meer te werken en in de winter minder.

Wanneer overuren:
Uren boven 9,50 uur per dag (incl. reistijd) worden als overuren aangemerkt. Deze overuren tellen niet mee voor de jaarurennorm, maar worden in de eerstvolgende loonperiode tegen 130% uitbetaald. 

Hoe boek ik vakantie af:
Fulltime medewerkers hebben recht op 25 vakantiedagen per jaar. Dit zijn 185 vakantie-uren (25 x 7,40). Een vakantiedag telt mee voor 7,40 uur. 

Hoe boek ik ziektedagen af:
Ziekteverzuim telt mee voor de geldende tijd met een maximum van 7,40 uur per dag. Zo worden er geen meeruren opgebouwd. 

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...