TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Verrekening jaarurenmodel: hoe dan?

​De afgelopen weken benaderden diverse hoveniers ons met vragen over het jaarurenmodel en dan in het bijzonder de verrekening. Per 31 maart is het jaarlijkse afrekenmoment om eventuele meeruren boven de vastgestelde jaarurennorm van je werknemer(s) af te rekenen. Hieronder de meest voorkomende vragen en antwoorden.

Moet ik de meeruren uitbetalen?

Korte versie: ja!

De eerste 120 meeruren worden uitbetaald tegen 100%. Boven de 120 uur geldt een percentage van 130%. In overleg met je werknemer kan de eerste 74 uur (10 werkdagen) op de verlofkaart worden bijgeschreven. Een eventueel restant, dus boven de 74 uur, dient sowieso te worden uitbetaald.

Kunnen meer- of minuren worden verrekend in het nieuwe normjaar?

Zoals hierboven beschreven kunnen meeruren deels worden omgezet in verlofuren. Het maximum is echter 74 uur. Meeruren mogen niet worden meegenomen in het saldo van het nieuwe normjaar. Eventuele minuren, oftewel uren die de werknemer te weinig heeft gemaakt, dienen per 31 maart/1 april te worden kwijtgescholden en kunnen hiermee eveneens niet worden verrekend in het nieuwe normjaar.

 Kan ik het saldo normuren verrekenen met het saldo vakantiedagen?

Het saldo vakantiedagen is een recht van de werknemer. Zoals hierboven beschreven kunnen meeruren deels worden omgezet in verlofuren. Minuren mogen echter niet worden verrekend met het saldo vakantiedagen! Deze minuren komen voor rekening van de werkgever.

 Conclusie: opletten of sparen!

Gedurende het normjaar heb je als ondernemer behoorlijk ‘speelruimte’. Eventuele meeruren kunnen in tijden van bijvoorbeeld onwerkbaar weer eenvoudig worden ingezet. Het initiatief hiertoe ligt bij de werkgever. Is het normjaar op 31 maart voorbij dan ben je gebonden aan de cao-bepalingen voor afrekening. Het een en ander betekent dat je gedurende het jaar goed moet opletten. Enerzijds dat er geen minuren ontstaan op 31 maart (die je moet kwijtschelden). Anderzijds is het zaak in de gaten te houden of er niet een (enorm) saldo meeruren ontstaat. Wordt hier geld voor gereserveerd, dan is er niet zoveel aan de hand. De praktijk is vaak dat dit niet gebeurt…

 

Vragen? Bel of e-mail ons!

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...