TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Personeel: Aanbod, opleiding en begeleiding in de hoveniersbranche.

Personeel: In de branche voor hoveniers (maar ook in andere) is het tekort aan personeel zo langzamerhand schrijnend. Er is veel werk en te weinig handjes om alles voor elkaar te krijgen. Vooral vakbekwame handjes die zelfstandig het werk kunnen uitvoeren. Wat kunnen we eraan doen? Waar liggen de kansen? Hoe gaan we om met de feiten?

Op de Klantendag van TuinKeur in september jl. was ‘personeel’ een van de gesprekonderwerpen. Allereerst het tekort, waarvan al snel duidelijk werd dat het zich niet in een specifieke regio afspeelt maar in alle regio’s in Nederland. In samenhang met het grote aanbod van werk blijkt dit bij veel hoveniers voor veel druk te zorgen. En aangezien ondernemers mensen zijn die graag oplossen, kwam meteen daarop de vraag: Wat kunnen we aan dit probleem doen? Uit de zaal werden diverse mogelijkheden benoemd: Openstaan voor instroom uit andere branches, openstaan voor oudere werknemers die vanuit een andere baan thuis zijn komen te zitten, actief omscholen, intensief in je eigen netwerk zoeken (bijvoorbeeld via Facebook), actief betrokken zijn bij opleidingen in jouw branche, bezoeken en contact leggen tijdens open dagen van scholen.

Maar niet alleen het aantrekken van nieuw personeel vraagt aandacht. Een groep jonge hoveniers in Breda (Curio) stelde een andere relevante vraag: Wat kun je doen om je klanten tevreden te krijgen en hoe houd je het personeel tevreden? In een klap schakelen we daarmee door naar een andere uitdaging binnen onze branche namelijk: Hoe houd je personeel vast en gemotiveerd?

Op de Klantendag hebben we een aantal punten uit de Vitaliteitsscan van STIGAS besproken. Immers, uit een eerder onderzoek van de VHG is al eens de hoge uitstroom in beeld gebracht van werknemers uit onze branche. Helaas liegen de resultaten benoemd in de vitaliteitscan van STIGAS er niet om: het aantal 55+ers in de branche groeit, er is een hoge werk- en tijdsdruk, er is weinig invloed op de planning van je werk en bovendien een hoge emotionele belasting door klagende klanten. Bijna 30% geeft aan aan het einde van een werkdag ‘op’ te zijn. Het zijn feiten die voor de werkgevers vragen om aandacht en actie!

Daarom is voortdurende aandacht voor opleiding en begeleiding van je team zo belangrijk. Tijd, aandacht en communicatie leiden tot teamgeest en behoud van personeel. Complimenten en ruimte om zelfstandig te werken leveren meer op dan alleen maar salaris!

Piramide van Maslov: 

De Piramide van Maslov brengt in beeld wat een ieder van ons zoekt; een gezonde basis met een route naar waardering en zelfontplooiing. Houden wat we hebben is belangrijker dan zoeken naar wat er niet is.  

Neem gerust contact op voor vragen via info@tuinkeur.nl 

Tarieven voorbereiden

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Uit de cao voor hoveniers. Hoe zit het met geboorteverlof?

Geboorteverlof Partners hebben recht op eenmaal een week geboorteverlof. Werkt de werknemer bijvoorbeeld vijf dagen 7,40 uur per dag, dan krijgt hij 37 uur verlof (5 x 7,40 uur). Tijdens dit geboorteverlof behoudt de werknemer het recht op volledig loon. De werknemer...

Eindejaarstips

Eindejaarstips

Eindejaarstips: Jouw geld en Eindejaar! Een aantal korte reminders over zaken waarvan je dit jaar nog kan profiteren. Het is raadzaam ze in ieder geval voor 31 december te regelen. Overleg tijdig met je accountant om te kijken wat in jouw situatie van toepassing...

Personeelstekort in de hoveniersbranche

Personeelstekort in de hoveniersbranche

Overal is personeelstekort voelbaar, ook bij hoveniersbedrijven. Er is een dringende behoefte aan geschoolde, ervaren werknemers die zelfstandig kunnen werken. De Groene Branche is daar niet uniek in. Het probleem lijkt op korte termijn niet op te lossen. Meer mensen...