TuinKeur. Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur.

Het kwaliteitskeurmerk voor hoveniers.

TuinKeur logo

Help, ik kan geen personeel vinden!

Steeds vaker komen we hoveniers tegen die geen goed gekwalificeerd personeel kunnen vinden. Eén van de veel gebruikte wervingsmethoden is het aannemen van BBL-studenten. Tijdens de stageperiode leren de studenten het bedrijf kennen en worden diverse vaardigheden bijgebracht. Na de stageperiode zijn de studenten vaak volledig in te zetten en kennen ze het bedrijf: een win-win situatie!

Groen onderwijs loopt leeg
Het aantal studenten ‘in het groen’ daalt echter al jaren. Steeds meer jongeren zijn niet enthousiast te krijgen om voor een opleiding tot hovenier te kiezen. Het teruglopende aantal studenten is een steeds groter wordend probleem. Menig ondernemer heeft zelfs op dit moment al moeite met het invullen van vacatures op deze wijze.

Wat NU te doen?
Een (grotere) lobby voor groen onderwijs is hard nodig. Ook kun je, als groene ondernemer, een steentje bijdragen. Zoek bijvoorbeeld contact met de scholen, bied jezelf aan als gastdocent of voorlichter. Met jouw enthousiasme als groene ondernemer maak je jongeren enthousiast! Lobby betekent echter niet een oplossing voor de vraag naar personeel op korte termijn.

Heeft u in dit kader wel eens gedacht aan het in dienst nemen van een oudere werknemer? Vaak worden sollicitaties van oudere werknemers met huivering in behandeling genomen. Veel gehoorde argumenten hiervoor zijn bijvoorbeeld ‘de prijs’ en de (grotere?!) kans op verzuim. Let wel, in de hoveniersbranche wordt al vaak gesproken over een oudere werknemer wanneer deze net de 40 is gepasseerd…

Waar vaak aan voorbij wordt gegaan is dat dergelijke hoveniers een schat aan ervaring hebben en daarmee vrijwel altijd zelfstandig op pad kunnen. Maar heeft u al eens gedacht aan de communicatie met uw relaties? Met meer levenservaring is een oudere werknemer vaak sociaal gezien handiger en heeft meer ‘te vertellen’: een kwalificatie die bij vaste onderhoudsklanten vaak goed past! Daarnaast bieden oudere werknemers rust in het team: ze switchen doorgaans niet snel van baan. Past een oudere werknemer in dit kader wellicht (beter) uw bedrijf of doelgroep?

Subsidie
Tevens zijn er diverse subsidiemogelijkheden wanneer u een oudere werknemer of werknemer uit een werkloze situatie in dienst neemt. Kijk eens op www.subsidiecalculator.nl voor uw specifieke situatie.

Het aannemen van een oudere werknemer hoeft niet een doel op zich te zijn maar een goede balans in uw personeelsbestand wat leeftijd betreft kan zo zijn voordelen hebben!

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...