TuinKeur logo

Bijzondere dagen en cao, hoe zit dat ook alweer?

Vanaf het voorjaar tot aan de zomer zijn er diverse bijzondere dagen. Hoe zit het eigenlijk met deze dagen als we kijken naar de cao, ofwel zijn het vrije dagen of niet?

Vrije dagen CAO Hoveniers

De cao vermeldt de volgende bijzondere dagen, waarop in principe geen arbeid wordt verricht:

  • Nieuwjaarsdag
  • Eerste en tweede kerstdag
  • (Eerste) en tweede paasdag
  • Hemelvaartsdag
  • (Eerste) en tweede pinksterdag
  • Op de dag dat de verjaardag van de koning wordt gevierd

Wordt er in overleg met de werknemer toch besloten te gaan werken op deze dagen, dan geldt een toeslag van 100%. Van bovenstaande dagen wijkt 5 mei af. Op 5 mei wordt er eveneens in principe niet gewerkt. Maar wordt er toch gewerkt op 5 mei, dan krijgt de werknemer hiervoor een vervangende vrije dag of wordt er 7,4 uur bijgeschreven op de verlofkaart.

De gewerkte uren tellen in alle gevallen mee voor de jaarurennorm. Dit betekent dat als er niet wordt gewerkt er 7,4 uur wordt ingevuld (standaard werkdag fulltimer). Wordt er wel gewerkt, dan wordt het werkelijk aantal uren ingevuld.

Mogelijkheid tot vrije dag

Op verzoek van de werknemer hoeft de werknemer, onder verrekening van een vakantiedag, geen arbeid te verrichten op:

  • Goede Vrijdag
  • 1 mei (dag van de arbeid)
  • Bid- en dankdagen
  • Op de dag na de islamitische vastentijd.

Vragen over bovenstaande? Bel of e-mail met TuinKeur! Tel: 0528-331678 of info@tuinkeur.nl.

Heeft u vragen over dit artikel?

Ferry Koa
Bedrijfsadviseur intern

Ik kan je helpen bij al je vragen. Neem via onderstaande knop contact met mij op en ik zal je z.s.m. te woord staan.

Meer over Personeel

Verhoging lonen werknemers 2024

Verhoging lonen werknemers 2024

De nieuwe cao (welke loopt van 1 juli 2023 t/m 30 september 2024) verhoogt de lonen en vergoedingen voor werknemers in de hoveniersbranche. Ook het minimumloon is sinds 1 januari 2024 verhoogd. Hieronder volgt een overzicht van een aantal belangrijke wijzigingen in...

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao-hoveniersbedrijf is rond, maar we zijn er nog lang niet

Cao houdt gemoederen bezig In cao-onderhandelingen zijn de tegenstellingen tussen werkgevers en werknemers meestal duidelijk, zeker als het gaat om loon. Kort door de bocht gezegd: werknemers willen graag een beetje meer zien op hun loonstrook; werkgevers houden het...

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

Stroperig verloop Cao-onderhandelingen

De cao-onderhandelingen verlopen langzaam, er is nog geen overeenstemming bereikt over een nieuwe cao voor het hoveniersbedrijf. Met het huidige eindbod van de werkgevers is onder andere één onderdeel duidelijk: een loonsverhoging van 3% met terugwerkende kracht per 1...

Zzp’er niet zonder risico

Zzp’er niet zonder risico

Naar aanleiding van de klantendag en diverse vragen over de aansprakelijkheid van schade door ingehuurde zzp’ers, hebben we in overleg met onze advocaat een overeenkomst opgesteld. Daarin zijn diverse bepalingen over de aansprakelijkheid en verzekering opgenomen. Deze...

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Wijziging regels arbeidsvoorwaarden per 1-08-2022

Op 1 augustus 2022 treedt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (Wtva) in werking. Zo wordt een verbod op nevenwerkzaamheden grotendeels ingeperkt en wordt de informatieplicht van werkgevers uitgebreid.   Verbod op...