Onder Inkoop wordt verstaan alle bedrijfsmatige kosten, zoals inkoop van materialen, autokosten, inhuur personeel, huisvestingskosten. Door de add-on Inkoop te activeren, boek je heel gemakkelijk je inkoopfacturen en bonnetjes in.  Alle ingeboekte kosten worden automatisch klaargezet voor je BTW aangifte en ook een betaalbestand voor meerdere inkoopfacturen is snel gemaakt!

Lees meer via bijgevoegde instructie!