Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Materialen/artikelen

Materialen/artikelen

Volg onderstaande stappen

1. Klik op je logo

Klik linksboven op je logo. Er verschijnt nu een menu met een aantal opties.

2. Klik op tandwiel

Klik in het menu op het tandwiel om naar de instellingen te gaan.

3. Klik op "Materialen/artikelen"

Klik nu rechtsboven in het dropdown menu op “Materialen/artikelen”.

4. Klik op je logo

Klik rechtsboven op de blauwe knop “Nieuw”.

 

5. Vul in

Vul de naam van het product in en klik vervolgens op het blauwe plusje achter “Kies leverancier” om een leverancier toe te voegen.

 

6. voeg leverancier toe

Vul nu alle gegevens van de leverancier toe. Doormiddel van de blauwe kopjes kun je naar de verschillende onderdelen. Wanneer klaar, klik je op de blauwe knop “Opslaan en sluiten”.

 

7. Kies leverancier

Na het toevoegen van een leverancier, klik je op de balk “Kies leverancier”. Er verschijnt nu een lijst met leveranciers. Klik op de zojuist toegevoegde leverancier om deze te selecteren.

 

8. Vul de eenheid in

Voeg nu de verpakkingsvorm, Inhoud en Basiseenheid in en klik op de blauwe knop “Verder”.

 

9. Vul de prijzen in

Vul nu de inkoop, korting, netto, marge en verkoop prijs in. Je kunt ook andersom beginnen door eerst de verkoopprijs in te vullen en de marge. Nu wordt de inkoop prijs automatisch berekend.

 

10. Verbruik

Deze optie bij het materiaal is alleen van toepassing als je een offerte met calculatie maakt. Vul dit echter altijd in wanneer het product een verbruik kent. Voorbeeld: Graszaad. Je gebruikt x liter per m2. Als je dit invult, rekent het programma de hoeveelheid benodigde graszaad uit aan de hand van de ingevulde m2.

 

11. Opslaan

Vul nu eventueel nog extra productinformatie in en wanneer klaar, klik je op de blauwe knop “Opslaan en sluiten” om het materiaal toe te voegen.

Volg de stappen van “Materialen toevoegen”

Het aanpassen van materiaal gaat op dezelfde manier als materialen toevoegen. Het enige verschil is dat je op een materiaal regel klikt om deze aan te passen i.p.v. op de blauwe knop “Nieuw” klikt.

 

4. Klik op het rode kruisje.

Om een materiaal regel te verwijderen klik je achter het materiaal op het rode kruisje.

 

5. Vink aan “Verwijderen materiaal”

Als je meerdere materialen in één keer wilt verwijderen, dan vink je bovenaan “Verwijderen materialen” aan. Je kunt nu selecteren om materialen per leverancier te verwijderen of door selectie. Bij dit laatste kun je alle materialen handmatig selecteren en vervolgens verwijderen.

4. Maak een excel bestand

Om een materialenlijst te importeren moet er eerst een juiste excel bestand gemaakt worden. Gebruik hiervoor de onderstaande kollomen of download hier een template bestand die je kunt aanvullen.


Alle eenheden zoals in bovenstaande afbeelding is te zien, zijn alle aanwezige eenheden. Deze moeten dan ook in hoofdletters gedefineerd worden. De korting, verkoopmarge en winstmarge is een percentage. Hierbij hoef je niet het % teken erachter te plaatsen.

 

5. kies eigen leverancier

Klik in het dropdown menu “Producten van eigen leverancier”.

 

6. kies leverancier

Kies nu in het volgende dropdown menu een leverancier of voeg een leverancier toe door middel van het blauwe plusje en klik hierna op de blauwe knop “Kies bestand”. Zoek het excel bestand op en upload deze hier.

 

7. Velden controleren

Door dat we de juiste kollommen hebben aangemaakt zouden de velden correct moeten staan. Aan de linkerkant staan de kollommen die CannonWorks gebruikt en aan de rechterkant in de dropdown menutjes, staan de kollommen van het excel bestand. Deze moeten gelijk aan elkaar gezet worden. Als dit gelijk staat, klikken we op de blauwe knop “Importeren” om het bestand toe te voegen. 

Inhoudsopgave