Hoe kunnen we helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

Wat betekenen de iconen bij de projecten?

Er zijn diverse iconen zichtbaar bij de projecten. Deze iconen hebben allemaal hun eigen betekenis en geen een status van het project weer.

Regiewerk in concept. Er is een order maar er zij nog geen registraties op dit project.
Regiewerk onderhanden. Er zijn registratie actief op dit project.
Project aangenomen. Er is een order maar er zij nog geen registraties op dit project.
Project aangenomen. Er zijn registratie actief op dit project, tot 80% van het budget.
Project aangenomen. Er zijn registratie actief op dit project, 80%-99% van het budget.
Project aangenomen. Er zijn registratie actief op dit project, 100% of meer van het budget.
Project aangenomen voor Meerjaren-onderhoud

Staat een getal op het icoon, dan is dat de voorgang van het project.

Voorbeeld;  40% voortgang is 40% van de orderwaarde geregistreerd (= aangenomen bedrag + meerwerk) is aan uren en inkoop geboekt. Je hebt dus nog een budget van 100%-40% = 60%

Veranderen van kleur: We waarschuwen wanneer het project-budget bijna op is. Bij 80% kleurt het icoon oranje. Bij 100% rood oftewel je gaat over budget heen.

Inhoudsopgave