Dit zijn facturen die vervallen doordat het hele factuurbedrag is gecrediteerd. De creditfactuur die erbij hoort is terug te vinden in het overzicht Creditfacturen. Nadat de factuur gecrediteerd is wordt de factuur automatisch in het overzicht Vervallen weergegeven.